Ieuenctid a Chymuned | Welsh National Opera

Ieuenctid a Chymuned

Cyfarwyddwr Ymgysylltu a Phartneriaethau Emma Flatley
Cynhyrchydd Ruth Evans, Imogen LlewellynPaula Scott
Rheolwr Prosiect Opera Ieuenctid Louise Maddy
Cynhyrchydd Digidol David Massey
Cydgysylltydd Ysgolion Rebeka Peake
Cynorthwyydd Prosiect Stephanie Jenkins
Gweinyddwr a chynorthwy-ydd personol Ieuenctid a Chymuned April Heade