Mayflower Theatre, Southampton

CYRRAEDD YNO

Mayflower Theatre, Commercial Road, Southampton, SO15 1GE

Cliciwch ymaam fanylion pellach ar sut i gyrraedd Mayflower Theatre,gan gynnwys cyfarwyddiadau i'r theatre a manylion am feysydd parcio gerllaw.

Hydref 2017

Eugene Onegin
Nos Fercher 18 Hydref 7pm

Die Fledermaus
Nos Iau 19 Hydref 7:15pm, Dydd Sadwrn 21 Hydref 4pm

From the House of the Dead
Nos Wener 20 Hydref 7:30pm

 

Gwanwyn 2018

La forza del destino
Nos Fercher 21 Mawrth 6:30pm

Tosca
Nos Iau 22 Mawrth 7:15pm, Dydd Sadwrn 24 Mawrth 4pm

Don Giovanni
Nos Wener 23 Mawrth 7pm

 

SUT I ARCHEBU

Archebwch arlein mayflower.org.uk

Ffon 02380 711811

Archebion Grwp 8+ 02380 711812

Yn bresennol The Mayflower Theatre, Commercial Road, Southampton, SO15 1GE
 

PRIS TOCYNNAU 2017/2018

£49.50 | £46.50 | £41.50 | £32.50 | £23.50 | £15

 

TANYSGRIFIADAU

Archwiliwch gyda ni ac arbedwch
Archebwch 2 opera ac arbedwch 20%
Archebwch 3 neu 4 opera ac arbedwch 25%
Archebwch 5 neu 6 opera ac arbedwch 30%

Ar gael ar y pedwar pris uchaf. Archebwch am ddwy opera neu fwy i gymryd mantais o ein gostyngiadau. Gallwch prynnu ein Tanysgrifiadau dros y ffon neu yn presennol. Does dim rhaid i chi archebu yr un faint o docynnau i bob opera.Gallwch archebu am gwahanol seddi/ /bandiau pris i bob opera. Dydy hwn ddim yn gymwys i tocynnau pris isaf. Gall archebion tanysgrifiad cael eu gwneud am facsimwm o 9 docyn yr opera. Ni allwll arbed tanysgrifiadau arlein.

 

GOSTYNGIADAU ERAILL 2017/2018


Grwpiau 10 neu fwy £6 yn llai ar bob tocyn ac un am ddim i bob 20 a brynwyd. Bandiau B-E. 

Conseiynnau (Dinesyddion Hŷn a'r rhai sy'n derbyn Dogn Chwiliwr Swydd neu Byw Anabledd) £5 yn llai ar y pedwar prif uchaf. 

16 – 29 £10 (minimwm o 60 ar gael i bob perfformiad)

Dan 16 Tocynnau ar gael am £5 pan gyda oedolyn sy'n talu'n llawn.

Aelodau Gweithiol £6 yn llai ar fandiau A-B

 

SGYRSIAU CYN-BERFFORMIAD AM DDIM
Mae ein sgyrsiau yn rhoi yr holl wybodaeth sydd angen arnoch i fwynhau y perfformiad. Rhaid archebu tocynnau cyn y noswaith drwy Swyddfa Doynnau Mayflower ar 02380 711811.

Perfformiadau a digwyddiadau yn:

Mayflower Theatre, Southampton

Mayflower Theatre
Commercial Road
Southampton, SO15 1GE
United Kingdom