£5 am y seddi gorau ar gyfer Wagner Dream i rai dan 30

15 Mai 2013

Wyt ti dan 30 oed? Gall y papur pumpunt ’na yn dy boced gael mwy iti na dim ond cylchgrawn a brechdan i ginio. Am £5 galli gael y seti gorau sydd ar gael i’n gweld ni’n perfformio Wagner Dream, ffantasi wedi’i seilio ar ddyddiau ola’r cyfansoddwr. Mae Wagner Dream, a gyfansoddwyd gan y diweddar Jonathan Harvey, yn dechrau yn Fenis, lle mae Wagner yn marw. O flaen ei lygaid mae’n ‘gweld’ yr opera yn India y buasai wedi gallu ei sgrifennu am y Bwdha. Tyrd i brofi’r datganiad calonogol hwn am Fwdhaeth gyda seiniau cymysg byw anhygoel.

Mae’r tocyn £5 ar gael ar gyfer y perfformiad ar 6 Mehefin, 7.15pm yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, neu ar 12 Mehefin, 7.15pm yn Hippodrome Birmingham. I brynu tocyn ar gyfer Canolfan y Mileniwm, ffonia 029 2063 6464 a dyfynnu “Dan 30” wrth archebu. I brynu tocyn ar gyfer Hippodrome Birmingham, ffonia 0844 338 5000 a dyfynnu “Dan 30” wrth archebu. Bydd angen ID.

Seiliedig ar ddyddiau ola’r cyfansoddwr.