Rhannu

Blogiau David Pountney

17 Ebrill 2013

Am hanes diweddaraf ein Prif Weithredwr a’n Cyfarwyddwr Artistig David Pountney edrychwch ar ei gyfres blogiau newydd. Cewch weld ei sylwadau am opera a phethau eraill wrth iddo roi hanesion diweddaraf ei daith trwy fyd opera.


Mae ei flog diweddaraf yn sôn am anrhydedd mawr a gafodd gan y Pwyliaid, ac allfudo’r Pwyliaid yn yr 20fed ganrif.  Cleddyf deufin yw alltudiaeth, yw ei ddyfarniad. Ydych chi’n cytuno? I ddarllen mwy, ewch i wno.org.uk/blog/dps-blog-cavalier.