Closio at ein Cerddorfa... am £3

9 Ebrill 2013

Dydi £3, gall pawb gytuno, ddim yn llawer o arian. Fe all brynu machi-mocha-latte-iato mewn siop goffi, neu efallai beint o gwrw yn eich tafarn leol, ond nid yn aml y gall £3 roi noson ichi yng nghwmni Cerddorfa fyd-enwog. Ond gyda chynllun Closio’r WNO i bobl dan 30 oed, dyna’n union a gewch chi am £3. Fis Ebrill yma, ymunwch â ni i gael profi, yn fyw, gerddoriaeth a newidiodd y byd am byth.  Mae ein Cyfarwyddwr Cerdd, Lothar Koenigs, wedi dod â dau gawr chwyldroadol a newidiodd gwrs hanes cerddoriaeth at ei gilydd, sef Igor Stravinsky a Richard Wagner.  Cynhelir y cyngerdd ar 26 Ebrill, 7.30pm yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd.  Am fwy o wybodaeth, ewch i dudalen y cyngerdd.


Os ydych chi dan 30, archebwch eich tocyn £3 drwy ffonio 029 2087 8444 a dyfynnu “CLOSIO”.