Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru ac Opera Cenedlaethol Cymru yn ymestyn eu Cydweithrediad | Welsh National Opera
Rhannu

Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru ac Opera Cenedlaethol Cymru yn ymestyn eu Cydweithrediad

28 Mawrth 2013

DATGANIAD I’R WASG: Chwefror 2013

Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru ac Opera Cenedlaethol Cymru yn ymestyn eu Cydweithrediad

 

Mae Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru ac Opera Cenedlaethol Cymru yn ymestyn eu cydweithrediad, gan gryfhau'r cysylltiadau rhwng y ddau sefydliad. Bydd y bartneriaeth yn galluogi Coleg Brenhinol Cymru i gynnig mynediad pellach i, a phrofiad proffesiynol i fyfyrwyr uwch o fewn un o gwmnïau celfyddydol mwyaf blaenllaw'r Deyrnas Unedig ac i ddarparu profiad hyfforddi a fodelwyd yn agos ar arferion y diwydiant proffesiynol.

Mae rhaglen Meistr y Coleg mewn Perfformiad Opera wedi ei seilio ar gysylltiad gweithgar gyda WNO a ddatblygwyd dros nifer o flynyddoedd. Yn 2011, fe wnaeth y ddau sefydliad ffurfioli eu perthynas waith i alluogi lefel uwch o gydweithredu a chyfnewid. Ar ôl agor cyfleusterau perfformio newydd y Coleg, ymestynnwyd y berthynas ymhellach drwy sefydlu cyfres o breswyliadau WNO yn y Coleg.

Bydd y berthynas gyffrous rhwng y ddau sefydliad yn caniatáu i fwy o fyfyrwyr elwa ar fewnbwn uniongyrchol WNO  i hyfforddiant, a hefyd yn cadarnhau rôl WNO mewn helpu i adnabod a meithrin talent newydd, ac wrth wneud hynny gwneud ei gyfraniad unigryw ei hun i iechyd opera yn y dyfodol yng Nghymru a thu hwnt. Bydd y berthynas hefyd yn ymestyn ar draws ystod eang o ddisgyblaethau, gan gynnwys profiad proffesiynol mewn hyfforddi a dylunio theatr.


"Mae arweiniad a chyngor gan WNO ac ystod eang o weithwyr proffesiynol opera gweithgar yn hanfodol ar gyfer cwrs uwch a phenodol fel hwn," eglura’r Pennaeth Opera, Astudiaethau Lleisiol ac Arwain Corawl, Angela Livingstone. "Bydd yn golygu y bydd y myfyrwyr MA wedi’u paratoi'n well ar gyfer y diwydiant yn ogystal â bod yn fwy effro i ofynion a disgwyliadau cwmnïau opera proffesiynol. Drwy weithio'n agosach fyth gydag Opera Cenedlaethol Cymru, gallwn sicrhau bod cantorion yn dysgu am ofynion y proffesiwn yn ystod eu dwy flynedd olaf o hyfforddiant, ac yn elwa ar fewnwelediad a chelfyddyd prif weithwyr proffesiynol y diwydiant i’w helpu i gynllunio ar gyfer a siapio eu symudiad i mewn i'r proffesiwn "

Dywedodd David Pountney Prif Weithredwr a Chyfarwyddwr Artistig WNO:

"Mae gwerth aruthrol Opera Cenedlaethol Cymru yn gweithio'n agos â'r Coleg Cymraeg yn hollol syml: fel cwmni opera o'r radd flaenaf heb gyllideb swmpus, rydym angen y mynediad gorau posibl i’r dalent sy'n dod i'r amlwg, ac nid oes yna well ffordd i wneud hynny na thrwy weithio'n uniongyrchol gyda'r cynhyrchwyr! Mae'r manteision yn llifo’r ddwy ffordd: mae’r cyswllt agos â chwmni opera proffesiynol yn rhoi pwys ychwanegol i’w cyrsiau hwy hefyd"

Ychwanegodd Hilary Boulding, Pennaeth Coleg Brenhinol Cymru:

"Mae cydweithio ag Opera Cenedlaethol Cymru yn ategiad gwych i’r Coleg, sydd yn y sefyllfa ffodus o ddarparu hyfforddiant perfformio mewn dinas sy'n gartref i gwmni opera rhyngwladol enwog. Mae'r bartneriaeth hon yn gwneud y gorau o botensial llawn perthynas o'r fath er budd cantorion, dylunwyr theatr a cherddorion mwyaf talentog y to ifanc."

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

 

Helen Dunning
Royal Welsh College of Music & Drama
029 2039 1422
helen.dunning@rwcmd.ac.uk

neu

Daryl Jenner
Welsh National Opera
029 2063 5038
daryl.jenner@wno.org.uk

 

Lawrlwytho