Rhannu

Cyhoeddi enw aelod gwadd o’r panel ar gyfer Sgwrs gyda David Pountney

30 Ionawr 2014

Mae’n bleser gennym gyhoeddi mai’r awdur a’r dramodydd Bonnie Greer fydd yn ymuno â David Pountney mewn sgwrs yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd yn y gwanwyn. Yn ystod trafodaeth sy’n argoeli i fod yn un fywiog, bydd David Pountney yn agor trafodaeth ar thema Merched Colledig mewn opera. Hefyd ar y panel bydd yr Athro Rachel Cowgill a Clair Rowden o Brifysgol Caerdydd.

Gan siarad am ein tymor “Merched colledig ”, meddai David: “Mae’n wir fod obsesiwn cerddoriaeth, llenyddiaeth a chelfyddydau gweledol y 19 ganrif efo’r sawl sydd wedi crwydro oddi ar y llwybr cul (dyna gyfieithiad llythrennol La traviata) yn cynnwys elfennau o ragrith. Ond y mae hefyd wedi ysgogi rhai o’r mynegiannau cerddorol mwyaf twymgalon a chydymdeimladol. Ceir y rhagrith yn y modd y mae’r gynulleidfa yn cael teimlo’r wefr o wylio merched yn camymddwyn am dair act, ar yr amod ei bod yn gwneud yn iawn yn foesol am hynny yn y bedwaredd act drwy gwrdd â diwedd torcalonnus! Doedd dynion yn y gynulleidfa ym Mharis y 19 ganrif ddim uwchlaw ymweld â merched fel hyn ei hunain, ond roedden nhw’n dal i fynnu bod eu gwragedd a’u merched yn cael eu cyflwyno i wers foesol ddyrchafedig!”

Rhannodd Germaine Greer ei barn ar ein thema o “Ferched Colledig ”; darllenwch yr erthygl yma

Archebu tocynnau | Mwy o wybodaeth.