Darllenwch yr adolygiadau o Lohengrin

28 Mai 2013

Agorodd cynhyrchiad newydd y Cwmni Opera Cenedlaethol o opera ramantaidd Wagner Lohengrin, nos Iau yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd. Mae’r beirniaid ac aelodau’r gynulleidfa wedi cael dweud eu dweud dros y Sul. Os oeddech chi yno neu os ydych am ddod yn y dyfodol, byddem wrth ein bodd yn cael eich barn. Rhowch wybod inni drwy drydar @WNOtweet gan ddefnyddio #wnolohengrin neu ymunwch â ni ar facebook.com/welshnationalopera.

***** - The Financial Times
Yn ôl The Financial Times roedd Lohengrin yn "noson fendigedig, gyfareddol o opera" ac yn "ddelfrydol i bobl sydd heb weld yr opera o’r blaen". Mae Clark yn canmol Lothar Koenigs "sydd, yn ogystal â bod yn gerddor o’r radd flaenaf, yn amlwg yn awyddus i herio ac ymestyn ei ensemble".

**** - The Telegraph
Canmolodd The Telegraph “setiau a gwisgoedd coeth a hardd” y cynhyrchiad, a oedd, meddai Christiansen, “wedi’u goleuo’n gain gan Lucy Carter”. Rhoddodd Christiansen glod hefyd i Koenigs, gan ddweud ei fod wedi "cadw’r tensiwn yn drydanol, gan bwysleisio’i elfennau grymus a llachar a dod ag Act III i uchafbwynt gwefreiddiol".

The South Wales Argus
Dywedodd The South Wales Argus am ein "cynhyrchiad newydd neilltuol" o Lohengrin fod McDonald "wedi’i fendithio â chast sy’n cadw ei ffocws a chorws dychrynllyd o gryf".

I ddarllen mwy o’r adolygiadau, cliciwch yma.

Eich sylwadau chi
Ar Facebook a Twitter, rhannodd aelodau’r gynulleidfa eu meddyliau am Lohengrin – o "perfformiad i chwythu’ch pen" (@FarSouthProject) i "roedd #wnolohengrin yn anhygoel, mae @WNOtweet wedi gwneud rhywbeth arbennig" (@fi_mcl). Cofiwch, gallwch chi ddweud eich dweud drwy ymuno â ni yn @WNOtweet neu facebook.com/welshnationalopera.