Gorffen ymarfer gwisgoedd Lohengrin â chwestiwn arbennig iawn | Welsh National Opera
Rhannu

Gorffen ymarfer gwisgoedd Lohengrin â chwestiwn arbennig iawn

21 Mai 2013

Mae Lohengrin yn un o operâu mwyaf prydferth Wagner. Ond fe ychwanegwyd at y prydferthwch hwnnw gan aelod o’r corws, Joe Roche, wrth iddo orffen ymarfer gwisgoedd Lohengrin drwy ofyn y cwestiwn mawr yn fyw ar y llwyfan.

Cantorion llawrydd oedd Joe a’i gariad Polly Greenwood cyn i’r ddau gael cynnig swyddi llawn-amser fel aelodau o’n Corws. Wedi gwireddu eu breuddwydion fel cantorion, penderfynodd Joe ei bod yn bryd gwireddu eu breuddwydion drwy ddod yn ŵr a gwraig.

Meddai Joe: “Mi ges i sawl noson ddi-gwsg yn poeni am ofyn i Polly fy mhriodi i ar set Lohengrin o flaen pawb. Mae hefyd yn amser maith a phoenus i aros drwy gampwaith Wagner i gyrraedd y diwedd! Ond fe wnaeth yr ymateb a gawson ni gan y gynulleidfa a’n cyd-gantorion bopeth yn werth chweil – rydyn ni mor ffodus o fod yn rhan o gwmni mor gynnes. O ie, a’r ffaith iddi hi ddweud gwnaf!”