Jonathan Harvey | Welsh National Opera
Rhannu

Jonathan Harvey

21 Hydref 2013

Cynhaliwyd gwasanaeth goffa ar gyfer Jonathan Harvey, Cyfansoddwr Wagner Dream, yng Nghapel Coleg St John, Caergrawnt ar Ddydd Sadwrn 19 Hydref.

Cynrychiolwyd WNO yn y gwasanaeth gan Sophie Rashbrook, Dramaturg Hyfforddai Nicholas John.

Dwedodd "It was a beautiful tribute to his life, with a warm-hearted address from Martin Neary, and radiant singing by the Choir of St John’s College, who gave haunting performances of two of Jonathan’s pieces: "I love the Lord" and "The Annunciation".  The choice of readings and music made a wonderful reflection of this deeply spiritual man, whose musical gifts and humanity touched many people".

Yn ystod tymor yr haf 2013, cyflwynodd WNO première llwyfanol DU opera 2007 Jonathan Harvey, Wagner Dream.