Merched drwg – WNO yn rhoi lle canolog i Ferched Colledig yn eu rhaglen ar gyfer tymor y gwanwyn | Welsh National Opera
Rhannu

Merched drwg – WNO yn rhoi lle canolog i Ferched Colledig yn eu rhaglen ar gyfer tymor y gwanwyn

15 Tachwedd 2013

Pwnc hynod ddiddorol Merched Colledig yw thema operâu tymor y gwanwyn WNO, a fydd yn teithio o amgylch y Deyrnas Unedig yn ystod y gwanwyn, ac sy’n deillio o weledigaeth artistig newydd Cyfarwyddwr Artistig WNO, David Pountney.

Mae tair opera’r tymor yn dilyn straeon tair merch y mae eu gwahanol lwybrau mewn bywyd yn eu harwain ar gyfeiliorn.

Gyda phynciau fel y fasnach mewn pobl, camfanteisio a byd o gyfaredd a chyfalafiaeth, mae’r operâu yn cwmpasu pynciau mor fodern a pherthnasol heddiw ag yr oedden nhw pan ysgrifennwyd yr operâu. Ond roedd gwersi moesol cymdeithas yr 19eg ganrif yn golygu y gallech chi wylio merched yn camymddwyn a mwynhau gweld eu camweddau, ar yr amod llym bod yn rhaid iddyn nhw gael eu gweld yn cael eu cosbi yn y diwedd drwy wynebu eu tynged.

Mae cynhyrchiad newydd WNO o’r opera a ddaeth â Puccini i sylw’r byd, sef ei opera fawr gyntaf, Manon Lescaut, yn adrodd hanes gwraig ifanc argraffadwy a oedd eisiau’r cyfan, ac mae Puccini yn olrhain ei chwymp cyflym o ferch ddiniwed i droseddwraig gyda dwyster angerddol. Bydd y cyfarwyddwr Mariusz Trelinski yn dod â’r stori hon am obsesiwn a hunan-ddinistr yn fyw drwy osod y cynhyrchiad hwn yn y byd cyfoes.

Mae Trelinski hefyd yn cyfarwyddo'r cynhyrchiad newydd o Boulevard Solitudegan Hans Werner Henze. Yr opera hon yw diweddariad y cyfansoddwr o stori Manon Lescaut a luniodd yn y 1950au, yn goctel cerddorol meddwol o jazz, opera’r 19eg ganrif ac arddulliau’r 20fed ganrif, a osodwyd yng nghymdeithas Ewrop ar ôl y rhyfel. Gan weithio ar yr un set â Manon Lescaut, bydd Trelinski yn tynnu sylw at y tebygrwydd rhwng y ddwy opera, i greu byd swrrealaidd o ddirywiaeth a thrachwant. Un o operâu mwyaf y ganrif ddiwethaf, dyma fydd y tro cyntaf i’r opera rymus hon gael ei pherfformio y tu allan i Lundain. Arweinydd Manon Lescaut a Boulevard Solitude fydd Cyfarwyddwr Cerdd WNO, Lothar Koenigs. 

Yr opera a fydd yn cwblhau trioleg y tymor yw’r adfywiad clasurol o opera Verdi sy’n siŵr o ddod â deigryn i’ch llygad, sef cynhyrchiad David McVicar o La traviata. Gyda'i setiau cain a’i cherddoriaeth hyfryd, mae’r opera yn dangos ymosodiad ar ragrith gan hefyd ddathlu tosturi, cariad a hunan-aberth. 

Bydd operâu tymor y Merched Colledig yn cael eu perfformio mewn lleoliadau ledled y Deyrnas Unedig rhwng Chwefror ac Ebrill, gan gynnwys Caerdydd, Birmingham, Milton Keynes, Southampton, Plymouth, Llandudno a Bryste. 

"Efallai bod obsesiwn cerddoriaeth, llenyddiaeth a chelfyddydau gweledol yr 19eg ganrif gyda merched a grwydrodd oddi wrth y llwybr cul - (sef y cyfieithiad llythrennol o La traviata) - wedi ymgorffori rhywfaint o ragrith, ond fe wnaeth hefyd ysbrydoli rhai o'r mynegiannau cerddorol mwyaf teimladwy o gydymdeimlad dynol. Mae'r rhagrith i’w gael yn y modd y caniateir i'r gynulleidfa brofi’r cynnwrf o wylio merch yn ymddwyn yn ddrygionus am dair act ar yr amod ei bod yn cyfeirio at y foeswers drwy farw’n druenus yn y bedwaredd act. Nid oedd y dynion yn y gynulleidfa ym Mharis yr 19eg ganrif yn anghyfarwydd â merched o'r fath eu hunain, ond roedden nhw’n dal yn mynnu bod eu gwragedd a'u merched yn cael gwersi moesol dyrchafol.”  esbonia David Pountney.

Yn ogystal â'r operâu, trefnwyd digwyddiadau WNO Extra fel ffordd berffaith i baratoi ar gyfer tymor y Merched Colledig. Mae'r rhain yn cynnwys sgyrsiau cyn y cyngerddau, sesiwn Sgwrs gyda... Cyfarwyddwr Artistig WNO David Pountney, lle bydd yn archwilio thema’r Merched Colledig yn drylwyr, sgwrs ar Ysbrydoliaethau Llenyddol yn bwrw golwg ar y ffordd mae operâu yn cael eu hysbrydoli gan glasuron gan Dumas a Prevost, a’r Stori gyfan, lle bydd tîm o gantorion a cherddorion yn cyflwyno straeon, cerddoriaeth a chefndir pob opera.

Mae WNO hefyd yn gweithio gyda'r cyfansoddwr gwobredig Errollyn Wallen i greu Anon, opera newydd sbon i oedolion ifanc, yn seiliedig ar thema’r Merched Colledig, gan roi sylw i gamfanteisio ar ferched heddiw mewn gwahanol ddiwylliannau. Mae Errollyn, a gyfansoddodd y thema ar gyfer seremoni agoriadol y Gemau Paralympaidd yn Llundain, yn gweithio'n agos gyda phobl ifanc rhwng 16 a 18 oed mewn ysgol a grwpiau prifysgol yn Birmingham a’r cylch, gan gasglu straeon ac ysbrydoliaeth ar gyfer y cynhyrchiad. Bydd yr opera yn teithio i ganolfannau bychan yng Nghymru a Lloegr ochr yn ochr â phrif daith y tymor.

Bydd y mezzo soprano Emma Bell yn perfformio gyda Cherddorfa WNO yn Neuadd Dewi Sant yng Nghaerdydd nos Wener 17 Ionawr mewn cyngerdd sy'n adlewyrchu thema’r Merched Colledig. Dan arweiniad Lothar Koenigs, bydd y cyngerdd yn cynnwys cerddoriaeth gan Berg, Wagner, Henze a Berlioz. (Nodwch y newid, gan mai’r artist gwreiddiol Sarah Connolly a restrwyd yn flaenorol.)

Ceir rhagor o wybodaeth am y tymor ar www.wno.org.uk/cy/season/merched-colledig

Nodiadau i olygyddion

  • WNO yw cwmni opera cenedlaethol Cymru. Caiff ei gyllido gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Chyngor Celfyddydau Lloegr i ddarparu operâu ar raddfa fawr ledled Cymru ac mewn dinasoedd mawr ym mhob cwr o Loegr.

  • Gellir llwytho i lawr luniau o gynyrchiadau WNO ar http://www.wno.org.uk/press
  • Mae Manon Lescaut yn gynhyrchiad ar y cyd â Teatr Wielki – Opera Narodowa, Warsaw a Théâtre Royale de la Monnaie, Brwsel

  • Mae La traviata yn gynhyrchiad ar y cyd â Scottish Opera a Gran Teatre del Liceu, Barcelona.  Argymhellir y cynhyrchiad gan Classic FM

  • Cefnogir Anon gan Sefydliad PRS dros Gerddoriaeth a Phartneriaeth WNO
  • Am ragor o wybodaeth, ffotograffau neu gyfweliadau, cysylltwch â Lowri Pugh-Morgan, Swyddog y Wasg, ar 029 2063 5037 neu lowri.pugh-morgan@wno.org.uk neu Penny James, Swyddog y Wasg, ar 029 2063 5038 neu penny.james@wno.org.uk