Stephen Fry yn rhoi llais i Paul Bunyan | Welsh National Opera
Rhannu

Stephen Fry yn rhoi llais i Paul Bunyan

2 Mai 2013

Pleser mawr gennym yw cyhoeddi bod un o hoff actorion y DU, Stephen Fry, yn rhoi benthyg ei lais i’r cawr o goedwigwr, Paul Bunyan, yng nghynhyrchiad ein Opera Ieuenctid o opera Britten. Mae Stephen Fry wedi rhag recordio rôl lafar oddi-ar-lwyfan y cymeriad lliwgar Paul Bunyan, sy’n fos ar grŵp o goedwigwyr ac sydd â gweledigaeth o’r hyn y gallai America fod.

Meddai Stephen Fry, sydd wedi rhag recordio ei rôl, ac a gaiff ei chynnwys yn y cynhyrchiad drwy gyfrwng tafluniadau gweledol a throslais: “Fel rhywun sydd wedi mwynhau opera erioed rwyf wrth fy modd yn cael bod yn rhan o gynhyrchiad newydd yr Opera Ieuenctid o Paul Bunyan. Mae harneisio egni ac angerdd y cwmni ifanc hwn yn ffordd briodol dros ben o ddathlu canmlwyddiant Benjamin Britten, ac rwy’n gobeithio y bydd y cantorion, y cerddorion a’r myfyrwyr technegol ifanc yn lledaenu eu brwdfrydedd am y ffurf gelfyddydol ffantastig hon ymysg eu ffrindiau a’u teuluoedd.”

Rhagor o Wybodaeth | Archebu Tocynnau