Stephen Fry yn rhoi llais i Paul Bunyan – Datganiad i’r Wasg | Welsh National Opera
Rhannu

Stephen Fry yn rhoi llais i Paul Bunyan – Datganiad i’r Wasg

2 Mai 2013

DATGANIAD I’R WASG: 3 Mai 2013

Bydd cynhyrchiad newydd Opera Ieuenctid WNO o Paul Bunyan, gan Benjamin Britten, sy’n cyflwyno llais Stephen Fry, yn agor yng Nghanolfan Mileniwm Cymru yng Nghaerdydd fis Awst eleni. Mae Stephen Fry wedi rhag recordio rôl lafar oddi-ar-lwyfan y cymeriad lliwgar Paul Bunyan, sy’n fos ar grŵp o goedwigwyr ac sydd â gweledigaeth o’r hyn y gallai America fod. Mae’n gorchymyn iddynt glirio’r fforestydd er mwyn gwneud lle i’r America fodern.

Mae Stephen Fry, sydd wrth ei fodd ag opera ac sydd wedi edmygu Richard Wagner erioed wedi chwarae’r Prif Stiward yn flaenorol mewn recordiad o Ariadne auf Naxos ar gyfer Chandos Records ac ef ddarparodd y cyfieithiad ar gyfer ffilm Kenneth Branagh The Magic Flute a ddathlai 250 mlwyddiant Mozart. Ymddangosodd hefyd yn ffilm y BBC ‘Wagner & Me’ a ddilynai’r paratoadau ar gyfer Gŵyl Bayreuth 2009.

Yn rhan o gynhyrchiad Opera Ieuenctid WNO eleni y mae 40 o gantorion, 35 o chwaraewyr cerddorfaol, 8 o fyfyrwyr technegol, 13 o wneuthurwyr gwisgoedd a 10 o fyfyrwyr wigiau a cholur, sydd oll rhwng 16 a 25 oed. Yn ymddangos yn yr opera hefyd y mae dros 100 o aelodau o Only Boys Aloud, a ddaeth yn drydydd yn y gyfres deledu Britain’s Got Talent. Yn dilyn rhyddhau eu halbwm Sony yn Nhachwedd 2012 fe wnaethant lwyddo i gyrraedd rhif un yn siart senglau clasurol iTunes. Mae’r rheini sy’n cymryd rhan nid yn unig yn hanu o bob cwr o Gymru a Lloegr ond hefyd o’r Eidal a Gwlad Pwyl.

Mae Opera Ieuenctid WNO yn cynnig profiad proffesiynol i’r holl gyfranogwyr wrth iddynt gynhyrchu’r sioe ar brif lwyfan Canolfan Mileniwm Cymru, ar ôl cael eu mentora gan staff WNO a gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant. Y cyfarwyddwr eleni yw Martin Constantine sy’n gyfarwyddwr ar ENO Opera Works a bu iddo gyfarwyddo’n ddiweddar berfformiad cyntaf y byd o’r opera The Owl and the Pussycat i’r Tŷ Opera Brenhinol. Alice Farnham, a fu’n arweinydd gwadd yn flaenorol i Opera Delynegol Singapore, Bale Brenhinol Denmarc a Bale Brenhinol Covent Garden, fydd yn arwain Paul Bunyan.

Meddai Stephen Fry, sydd wedi rhag recordio ei rôl, ac a gaiff ei chynnwys yn y cynhyrchiad drwy gyfrwng tafluniadau gweledol a throslais: “Fel rhywun sydd wedi mwynhau opera erioed rwyf wrth fy modd yn cael bod yn rhan o gynhyrchiad newydd yr Opera Ieuenctid o Paul Bunyan. Mae harneisio egni ac angerdd y cwmni ifanc hwn yn ffordd briodol dros ben o ddathlu canmlwyddiant Benjamin Britten, ac rwy’n gobeithio y bydd y cantorion, y cerddorion a’r myfyrwyr technegol ifanc yn lledaenu eu brwdfrydedd am y ffurf gelfyddydol ffantastig hon ymysg eu ffrindiau a’u teuluoedd.”

Mae WNO, ers dros 10 mlynedd, wedi ymrwymo i feithrin, datblygu a chefnogi doniau ifanc drwy gyfrwng Opera Ieuenctid WNO. Darperir i’r cyfranogwyr brofiad ymarferol gwerthfawr dros ben er mwyn datblygu a dod yn broffesiynol yn y diwydiant gan roi cyfle hefyd i’r rheini na fuont yn gysylltiedig â’r theatr o’r blaen.

-Diwedd-

Nodiadau i’r Golygyddion:

• WNO yw’r cwmni opera cenedlaethol yng Nghymru. Ariennir WNO drwy gyfrwng Cyngor Celfyddydau Cymru a Lloegr i ddarparu opera graddfa fawr ledled Cymru ac i ddinasoedd mawr yn y rhanbarthau yn Lloegr.

• I gael rhagor o wybodaeth neu i drefnu cyfweliad cysylltwch â Lowri Pugh-Morgan, Swyddog y Wasg ar 029 20635037 lowri.pugh-morgan@wno.org.uk neu Daryl Jenner, Uwch Swyddog y Wasg ar 029 20635038 neu daryl.jenner@wno.org.uk

• Dylid rhoi cydnabyddiaeth i Richard Hubert Smith am y ffotograffau o Stephen Fry sydd ynghlwm.

• Caiff Paul Bunyan ei berfformio nos Wener 23 Awst 2013, 7.30pm a dydd Sadwrn 24 Awst 2013, 2.30pm a 7.30pm. Mae’r tocynnau ar gael oddi wrth Swyddfa docynnau Canolfan Mileniwm Cymru 02920 636464 neu gallwch archebu ar-lein  Error! Hyperlink reference not valid.

• Cefnogir Paul Bunyan gan y Britten-Pears Foundation, David & Philippa Seligman gyda’r Seligman Gift, The Schafer Bursary, Paul & Marie Carson, The Gibbs Charitable Trust, The N Smith Charitable Settlement, Angus Allnatt Charitable Foundation, The Idlewild Trust, The Atlantic Foundation a The D'Oyly Carte Charitable Trust. Fe’i cefnogir hefyd gan Bartneriaeth WNO