Sut fyddwch chi’n dathlu’r Diwrnod Opera Ewropeaidd? | Welsh National Opera
Rhannu

Sut fyddwch chi’n dathlu’r Diwrnod Opera Ewropeaidd?

7 Mai 2013

Ddydd Sadwrn nesaf, 11 Mai, i ddathlu’r Diwrnod Opera Ewropeaidd, bydd ein Corws yn rhoi perfformiad rhad ac am ddim am 10am ar risiau’r Senedd ym Mae Caerdydd. Byddant yn perfformio’r Corws Priodasol o’n cynhyrchiad a berfformir maes o law, Lohengrin.

Byddwn hefyd yn cynnal Grand Opera Tour of Europe... yn Wrecsam. Gyda cherddoriaeth a hanesion, propiau a gwisgoedd, bydd y prynhawn yn cynnwys operâu o bob cwr o Ewrop, a pherfformiadau gan y Soprano Ros Evans a’r Bariton Jonathan Ainscough. Cynhelir y digwyddiad yn Odeon, Wrecsam ddydd Sadwrn 11 Mai am 2.30pm – 5pm. Ffoniwch 029 2063 5061 i archebu tocynnau am £5.

Meddai David Pountney am y Diwrnod Opera Ewropeaidd: “Mae’r opera yn un penllanw yng nghyflawniadau diwylliannol Ewrop – mae’n synthesis o gynhwysion hynod soffistigedig sydd er hynny’n asio i greu ffurf gelfyddydol sydd ag apêl boblogaidd enfawr.

“Mae WNO yn falch o ddathlu ei gysylltiad gyda’r adnodd creadigol helaeth hwn, yn ei waith cymunedol agos yn nhref Wrecsam yng Ngogledd Cymru a drwy ei arddangosiad grymus o bŵer corawl y tu allan i’n senedd ni ein hunain. Mae opera yn perthyn i’r gymuned, ond nid yw byth yn blwyfol. Mae opera yn fynegiant o hunaniaeth genedlaethol, ond mae’n ymestyn ar draws pob gwlad.”

Pa un a allwch ddod i’n perfformiadau arbennig ai peidio, rhowch wybod i ni beth fyddwch chi’n ei wneud ar y Diwrnod Opera Ewropeaidd. Fyddwch chi’n gwisgo i fyny fel eich hoff gymeriad o opera? Ynteu’n ymlacio gyda darllediad o opera ar y radio? Rhowch wybod i ni drwy drydar @WNOtweet gan ddefnyddio’r hashtag #europeanoperaday.