Rhannu

WNO yn cyflwyno première byd o ffilm fer

25 Mehefin 2013

Bydd WNO yn cyflwyno’r première byd o ffilm fer, I Had an Angel, ym Mirmingham yr wythnos nesaf. Mae’r ffilm, a gaiff ei pherfformio gan yr unawdwyr Owen Webb, Kate Woolveridge a Claire Groom, corws cymunedol a Cherddorfa Opera Cenedlaethol Cymru, wedi’i hysbrydoli gan bobl a straeon yng nghartref gofal The Ridings i bobl â dementia ac yn ysgol arbennig Brays ym Mirmingham.

Mae I Had an Angel  yn adrodd hanes dau weithiwr gofalu sy’n cael 30 munud i lenwi blwch gyda gwrthrychau ystyrlon a fydd yn mynd gydag un o’r trigolion newydd i’w cartref gofal. Sut maent i wybod pa wrthrychau i’w cynnwys? Allwch chi wir ffitio bywyd i mewn i un blwch?

Rydym ni eisiau gwybod, pe byddai gennych chi ond 30 munud ac un blwch, pa rai o’ch eiddo mwyaf gwerthfawr chi fyddech chi’n eu cynnwys? Pa eitemau sy’n crynhoi eich bywyd chi? Rhowch wybod i ni @WNOtweet gan ddefnyddio #wnoangel.