WNO yn lansio partneriaeth newydd gyda Chyngor Torbay | Welsh National Opera
Rhannu

WNO yn lansio partneriaeth newydd gyda Chyngor Torbay

31 Mai 2013

Mae’n bleser gan WNO gyhoeddi partneriaeth newydd gyda Chyngor Torbay. Bydd y rhaglen breswyl hon am dair blynedd yn defnyddio gweithdai cerddoriaeth a llais i ysbrydoli a chynnwys holl adrannau cymuned Torbay, o blant 6 mlwydd oed i grwpiau pensiynwyr. Hefyd bydd cyfle i weld ein Cerddorfa ni’n perfformio mewn cyngerdd o £10 y tocyn.

Dywedodd ein Prif Weithredwr a’n Cyfarwyddwr Artistig, David Pountney: “Mae gan Opera Cenedlaethol Cymru gyswllt ers cryn amser â Bryste a Plymouth, ble rydym yn teithio’n rheolaidd, ac rydym yn hynod falch o ehangu ein cyswllt â De Orllewin Lloegr. Dydi hi ddim yn hawdd ysgogi pob ardal yn y DU yn ddiwylliannol, yn enwedig yn yr hinsawdd Llundain-ganolog sy’n bodoli heddiw, felly rydyn ni ar ben ein digon yn gallu cynnig cyfle o safon uchel i greu cerddoriaeth i bobl Torbay, ac edrychwn ymlaen at berthynas ffrwythlon a chreadigol.”

Edrychwch ar fanylion ein digwyddiadau yr haf hwn yn Torbay, gan gynnwys Y Cyngherddau Siambr, Cymysgedd o Opera a Tenar i'r Tenor.