WNO yng Ngŵyl Opera Savonlinna | Welsh National Opera
Rhannu

WNO yng Ngŵyl Opera Savonlinna

29 Gorffennaf 2014

Mae’n bleser gennym roi diweddglo arbennig i Ŵyl Opera Savonlinna yr wythnos hon gyda pherfformiad o Nabucco a Manon Lescaut o 29 Gorffennaf – 2 Awst. Cafodd ei sefydlu yn 1912 ac mae Gŵyl Opera Savonlinna yn un o’r digwyddiadau rhyngwladol mwyaf arwyddocaol ar galendr diwylliannol y Ffindir ac yn cael ei chynnal yn flynyddol ar safle godidog Castell Olavinlinna. Mae’r ŵyl yn denu rhyw 60,000 o ymwelwyr, gyda thua chwarter ohonynt yn teithio o dramor i fod yno (cliciwch yma i ddarllen rhagor am hanes yr ŵyl).

Mae ein tîm o 183 o gast a chriw wedi bod yn eithriadol o brysur yn gorffen popeth ar gyfer y ddau gynhyrchiad. Cliciwch yma i gael gweld ein halbwm o luniau hyd yma…