Y Haf gydag WNO | Welsh National Opera
Rhannu

Y Haf gydag WNO

15 Gorffennaf 2014

Mae’r haf hwn yn argoeli i fod yn dymor prysur arall i WNO.

Mae Jette Parker Summer Performance ar 20 Gorffennaf yn y Tŷ Opera Brenhinol yn Llundain yn gyfle rhagorol i weld sêr y byd opera yfory, gan ddod â chantorion, arweinyddion a chyfarwyddwyr dawnus o Raglen Artistiaid Ifanc Jette Parker at ei gilydd. Bydd y perfformwyr ifanc hyn o bob rhan o’r byd yn cyflwyno perfformiadau llwyfan o actau cyntaf La Favorite a Così fan tutte ochr yn ochr â Cherddorfa WNO. 

Ar 22 Gorffennaf, bydd Cerddorfa WNO yn dychwelyd i Gymru ac ardal brydferth gogledd Sir Benfro i berfformio yng Ngŵyl Gerdd Ryngwladol Abergwaun. Bydd y cyngerdd, a gaiff ei gynnal yn Neuadd y Dderwen, Rhosygilwen, yn cynnwys Four Seasons gan Vivaldi wedi’i pherfformio ochr yn ochr â Four Seasons of Buenos gan Astor Piazzolli, cyfansoddwr o’r Ariannin.

Bydd WNO yn dechrau cyfnod preswyl am dair blynedd yn y Tŷ Opera Brenhinol yn Llundain gyda dau berfformiad o Moses und Aron gan Schoenberg rhwng 25 a 26 Gorffennaf. Yn y cynhyrchiad hwn, bydd Syr John Tomlinson yn chwarae’r brif ran, sef Moses.

Hefyd dros yr un penwythnos yn Llundain bydd opera newydd arloesol Anon yn cael ei pherfformio yn King’s Place rhwng 26 a 27 Gorffennaf fel rhan o Tête à Tête. Wedi’i hysgrifennu gan Errollyn Wallen, cyfansoddwraig seremoni agoriadol y Gemau Paralympaidd, Anon yw taith gyfrinachol miliynau o fenywod, taith sy’n parhau bob diwrnod, yn y cysgodion.

Mae tymor haf Ffydd OCC yn dod i ben mewn modd syfrdanol wrth i Nabucco gael ei pherfformio yng Nghastell Olavinlinna yn y Ffindir rhwng 29 Gorffennaf a 2 Awst. Bydd yr opera hon yn cael ei pherfformio ochr yn ochr â Manon Lescaut (rhan o dymor Merched Colledig WNO yn ystod y gwanwyn) yn yr un lleoliad rhwng 30 Gorffennaf a 1 Awst.

Yn olaf, mae Proms in the Park yng nghae rasio Cas-gwent ar 23 Awst yn argoeli i fod yn ddiwrnod da i’r teulu cyfan, gyda noson o gerddoriaeth glasurol, arddangosfa hedfan gan yr RAF er cof am y 'Battle of Britain' ac arddangosfa tân gwyllt trawiadol. Bydd y Gerddorfa WNO yn cael cwmni’r unawdydd Mary Elizabeth Williams, a dderbyniodd ganmoliaeth fawr am ei rôl fel Abigaille yn Nabucco.