Opera Ieuenctid 10-14 | Welsh National Opera

CrynodebBack to top

Ers iddo gael ei sefydlu ac o dan gyfarwyddyd cerddorol arbenigol Dan Perkin, mae Opera Ieuenctid WNO (10-14) wedi sicrhau enw rhagorol iddo’i hun oherwydd safon uchel y canu corawl a gynhyrchir yn gyson gan y grŵp, ynghyd ag ansawdd y perfformiadau.

Yn ystod y tymor mae'r grŵp yn dod at ei gilydd bob dydd Sadwrn yn WNO Caerdydd, ac yn cynnig cyfle i gantorion ifanc ddysgu ystod eang o repertoire wrth ddatblygu sgiliau lleisiol a pherfformio. Mae'r grŵp yn gweithio'n rheolaidd â cherddorion a chyfarwyddwyr proffesiynol ac mae’r perfformiadau’n amrywio o rannu anffurfiol â ffrindiau a theulu, cyngherddau corawl i gynyrchiadau operatig llawn ar y llwyfan. Nid oes angen unrhyw brofiad blaenorol i fod yn aelod, ac nid oes clyweliadau, y cyfan yr ydym yn gofyn amdano yw ymrwymiad rheolaidd a brwdfrydedd ar gyfer dysgu sgiliau newydd a gwneud ffrindiau newydd. 

Mae’r cynyrchiadau diweddar yn cynnwys taith am y tro cyntaf yn y Deyrnas Unedig - mae newydd gael ei gomisiynu er mwyn cyflwyno The Face in the Mirror a gyfansoddwyd gan Lynne Plowman; perfformiad wedi’i ddarlledu’n fyw ar BBC Radio Three, The Choir Programme o osodiad newydd o Fernhill Dylan Thomas a gyfansoddwyd gan Julian Philips. 

Mae llawer o aelodau Opera Ieuenctid WNO yn perfformio mewn cynyrchiadau prif dŷ WNO yng Nghaerdydd ac ar daith ledled y Deyrnas Unedig.

Tiwtor Dan Perkin

CysylltuBack to top

Os ydych rhwng 10 a 14 mlwydd oed ac eisiau cymryd rhan, anfonwch ebost i Paula Scott.

Yn anfoddus, nid yw'r grŵp 10-14 yn derbyn aelodau ar hyn o bryd.