Opera Ieuenctid 10-14

Mae Opera Ieuenctid 10-14 yn cyflwyno plant sy’n angerddol am fiwsig, at opera, ac yn eu datblygu i fod yn berfformwyr medrus. Ar hyn o bryd mae 50 o blant yn cyfarfod yng Nghaerdydd pob bore Sadwrn yn ystod tymor ysgol i ddysgu technegau canu, sgiliau drama, ymddygiad da wrth ymarfer, ac i gael hwyl wrth ganu yn bennaf. Arweinir y grŵp gan y cyfarwyddwr cerddorol Dan Perkin. 

Mae’r Opera Ieuenctid yn cynnig cyfleoedd i ymgymryd â phreswylfeydd, gweithdai a pherfformiadau, yn ogystal â rhoi cyfle i gymryd rhan yn y Wobr Gelfyddydol.

Yn 2012, aeth ein pobl ifanc 10-14 oed ar daith ar draws Cymru a Lloegr efo’r perfformiad byd-eang cyntaf o “The Face in the Mirror”, stori ysbryd yn seiliedig ar yr Ail Ryfel Byd, gan Lynne Plowman a Martin Riley. Yn ystod Awst 2013, cafodd ein pobl ifanc 16-25 oed y cyfle i berfformio gwaith Paul Bunyan yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.

Cadwch lygad barcud yma am berfformiad nesaf Opera Ieuenctid 10-14.

Os ydych rhwng 10 a 14 mlwydd oed ac eisiau cymryd rhan, anfonwch ebost i Paula Scott neu Sammi Pepper.