CrynodebBack to top

Mae'r grŵp Opera Ieuenctid newydd hwn a ffurfiwyd yn ddiweddar bellach yn ei ail flwyddyn. Dan arweiniad dau arbenigwr lleisiol, Ros Evans a Sian Cameron, mae’n cynnig cyfle i gantorion ifanc ddatblygu sgiliau opera a pherfformio proffesiynol ac mae’n parhau i gefnogi a hyfforddi cantorion ifanc sy’n gobeithio mynd i mewn i’r proffesiwn opera. Mae'r grŵp yn dysgu amrywiaeth eang o repertoire opera a theatr gerdd ac yn gweithio gydag arbenigwyr amrywiol yn y diwydiant gan gynnwys cyfarwyddwyr a chyfarwyddwyr symud. Nid oes rhaid cael clyweliad ar gyfer y grŵp hwn sy'n cyfarfod yng Nghaerdydd unwaith bob pythefnos yn ystod tymor yr hydref a'r gwanwyn, ac yn dychwelyd ar gyfer Digwyddiad Arddangos Opera Ieuenctid WNO yn yr haf.

Tiwtoriaid Ros Evans (Soprano), Sian Cameron (Mezzo Soprano)

 

CysylltuBack to top

Os ydych rhwng 14 a 16 mlwydd oed ac eisiau cymryd rhan, anfonwch ebost i Paula Scott.

Yn anfoddus, nid yw'r grŵp 14-16 yn derbyn aelodau ar hyn o bryd