Opera Ieuenctid 14-16

Mae Opera Ieuenctid 14-16 yn gweithio efo pobl ifanc sy’n dangos diddordeb mewn datblygu eu gallu cerddorol ymhellach ac sydd eisiau ystyried byd opera fel gyrfa. Mae’r grŵp yn cyfarfod bob pythefnos yng Nghaerdydd yn ystod tymhorau’r hydref a’r gwanwyn, a hefyd am wythnos yn yr haf, a byddent yn edrych ar dechnegau canu corawl ac unigol, darnau clyweliad a’r celfyddydau fel gyrfa. Arweinir y grŵp gan yr arweinydd lleisiol Rachel Marsh.

Mae’r Opera Ieuenctid yn cynnig cyfleoedd i ymgymryd â phreswylfeydd, gweithdai a pherfformiadau, yn ogystal â rhoi cyfle i gymryd rhan yn y Wobr Gelfyddydol. Yn 2012, aeth ein pobl ifanc 10-14 oed ar daith ar draws Cymru a Lloegr efo’r perfformiad byd-eang cyntaf o “The Face in the Mirror”, stori ysbryd yn seiliedig ar yr Ail Ryfel Byd, gan Lynne Plowman a Martin Riley. Yn ystod Awst 2013, perfformiodd ein pobl ifanc 16-25 oed waith Paul Bunyan yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.

Cadwch lygad barcud yma am berfformiad nesaf Opera Ieuenctid 14-16.

Os ydych rhwng 14 a 16 mlwydd oed ac eisiau cymryd rhan, anfonwch ebost i Paula Scott neu Sammi Pepper.