Opera Ieuenctid 16-25 | Welsh National Opera

CrynodebBack to top

Mae Opera Ieuenctid Cenedlaethol Cymru (WNYO) wedi parhau i adeiladu ar enw da'r grŵp drwy gyflwyno cynyrchiadau proffesiynol a pherfformio yn gyson i gynulleidfaoedd lle gwerthwyd pob tocyn. Mae'r cynyrchiadau wedi bod yn gymysgedd o repertoire presennol a chomisiynau newydd. Mae cynyrchiadau blaenorol WNYO yn cynnwys Candide, The Rakes Progress, The Beggars Opera, Dido & Aeneas, Sweeney Todd a chomisiynau newydd; The Tailor’s Daughter, The Calling of Maisy Day ac opera safle-benodol, The Sleeper, a gyfaddaswyd yn ddrama a’i darlledu ar BBC Radio 4 yn ddiweddar. 

Mae Opera Ieuenctid WNO yn parhau i fod yn uchelgeisiol ac mae’n adeiladu ar ei lwyddiant. Mae'n cynnig hyfforddiant proffesiynol a chyfleoedd perfformio unigryw i gantorion, cerddorion a thechnegwyr ifanc gan ddarparu llwyfan cyhoeddus i dynnu sylw at dalent pobl ifanc. 

Mae WNO, S4C a Rondo Media wedi comisiynu ffilm opera gwreiddiol yn y Gymraeg i nodi 100 mlynedd ers marwolaeth Hedd Wyn yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Am fwy o wybodaeth, gan gynnwys gwybodaeth ynghylch clyweliadau, os gwelwch yn dda cliciwch yma.

Os ydych chi rhwng 16 a 25 oed ac yn dymuno cymryd rhan, anfonwch ebost at Paula Scott neu ffoniwch 029 2063 5085.