Opera Ieuenctid 16-25

Mae Opera Ieuenctid 16-25 yn defnyddio arbenigedd a medrau cwmni opera rhyngwladol i gefnogi datblygiad proffesiynol perfformwyr ifanc a hyfforddai technegol. Mae Opera Ieuenctid newydd yn cael ei ffurfio pob dwy flynedd, ac maent yn treulio’r flwyddyn ddilynol yn paratoi ar gyfer perfformiad llwyfan llawn. Cynigir preswylfeydd a gweithdai rhwng cynyrchiadau, sy’n cynnig y cyfle i weithio gyda chyfarwyddwyr, arweinyddion a chantorion profiadol er mwyn datblygu techneg ac ymestyn repertoire. Dros y ddegawd ddiwethaf, mae Opera Ieuenctid WNO wedi datblygu enw fel ensemble theatr gerddorol arbennig.

Mae’r Opera Ieuenctid yn rhoi cyfleoedd i ymgymryd â phreswylfeydd, gweithdai a pherfformiadau yn ogystal â rhoi’r cyfle i gymryd rhan yn y Wobr Gelfyddydol. Yn 2012, aeth ein pobl ifanc 10-14 oed ar daith ar draws Cymru a Lloegr efo’r perfformiad byd-eang cyntaf o “The Face in the Mirror”, stori ysbryd yn seiliedig ar yr Ail Ryfel Byd, gan Lynne Plowman a Martin Riley. Yn ystod Awst 2013, cafodd ein pobl ifanc 16-25 oed y cyfle i berfformio gwaith Paul Bunyan yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.

Cadwch lygad barcud yma am gyfleoedd yn y dyfodol.

Os ydych rhwng 16 a 25 mlwydd oed ac eisiau cymryd rhan, anfonwch ebost i Paula Scott.