CrynodebBack to top

Mae Opera Ieuenctid Cenedlaethol Cymru (WNYO) wedi parhau i adeiladu ar enw da'r grŵp drwy gyflwyno cynyrchiadau proffesiynol a pherfformio yn gyson i gynulleidfaoedd lle gwerthwyd pob tocyn. Mae'r cynyrchiadau wedi bod yn gymysgedd o repertoire presennol a chomisiynau newydd. Mae cynyrchiadau blaenorol WNYO yn cynnwys Candide, The Rakes Progress, The Beggars Opera, Dido & Aeneas, Sweeney Todd a chomisiynau newydd; The Tailor’s Daughter, The Calling of Maisy Day ac opera safle-benodol, The Sleeper, a gyfaddaswyd yn ddrama a’i darlledu ar BBC Radio 4 yn ddiweddar. 

Mae Opera Ieuenctid WNO yn parhau i fod yn uchelgeisiol ac mae’n adeiladu ar ei lwyddiant. Mae'n cynnig hyfforddiant proffesiynol a chyfleoedd perfformio unigryw i gantorion, cerddorion a thechnegwyr ifanc gan ddarparu llwyfan cyhoeddus i dynnu sylw at dalent pobl ifanc. 

Ym mis Gorffennaf 2015, bydd Opera Ieuenctid WNO yn cynnig cyfle cyffrous i gantorion ifanc gymryd rhan mewn Wythnos Gweithdy Preswyl i ddatblygu sgiliau lleisiol a pherfformio, gan weithio ochr yn ochr â’r unigolion proffesiynol gorau yn y diwydiant, megis;   y Cyfarwyddwr Annabel Arden, yr Arbenigwr Lleisiol Mary King, yr Arweinydd Fergus Sheil  (WNO, Caerdydd) a’r Cyfarwyddwr Rhian Hutchings a’r Arbenigwr Lleisiol Kate Woolveridge (Dartington College of Arts) – Peidiwch â cholli’r cyfle!

Os ydych chi rhwng 16 a 25 oed ac yn dymuno cymryd rhan, anfonwch e-bost at Paula Scott neu ffoniwch 029 2063 5085.

Gweler isod am ragor o wybodaeth ynglŷn â sut i ymgeisio.

 

Cynhyrchiad Opera Ieuenctid WNO 2016Back to top

Yn 2014, ar gyfer ei gynhyrchiad o Paul Bunyan, Opera Ieuenctid WNO oedd y cwmni opera ieuenctid cyntaf erioed i gael ei enwebu am South Bank Sky Arts Award yn y Categori Opera a'r cwmni ieuenctid cyntaf i ennill gwobr fawreddog RPS ochr yn ochr â chynyrchiadau WNO o Lulu a Lohengrin.

Mae Opera Ieuenctid WNO yn defnyddio arbenigedd a sgiliau cwmni opera rhyngwladol i gefnogi datblygiad proffesiynol perfformwyr ifanc a lleoliadau technegol. Mae ensemble Opera Ieuenctid newydd yn cael ei ffurfio bob dwy flynedd, ac mae’n treulio'r flwyddyn nesaf yn paratoi ar gyfer cynhyrchiad llawn ar y llwyfan. Dros y ddegawd ddiwethaf, mae Opera Ieuenctid WNO wedi datblygu enw da fel ensemble theatr gerdd eithriadol.

Mae nifer o gyn-aelodau WNYO wedi mynd ymlaen i ddilyn gyrfaoedd llwyddiannus yn y diwydiant, gan gynnwys y canlynol; dewiswyd Celine Forrest i gynrychioli Cymru yng nghystadleuaeth Canwr y Byd Caerdydd, derbyniodd David Thaxton Wobr Olivier am yr Actor Gorau mewn Sioe Gerdd, chwaraeodd Katie Treharne rôl Christine yn Phantom of The Opera, ac yn fwyaf diweddar bu Lauren Morris yn perfformio rôl Joanna ochr yn ochr â Bryn Terfel fel Sweeney Todd.

Yn dilyn llwyddiant Paul Bunyan, bydd Opera Ieuenctid WNO cyn bo hir yn cyhoeddi’r cynhyrchiad nesaf a fydd yn cael ei berfformio dros yr haf, 2016.

Bydd y clyweliadau cenedlaethol yn cael eu cynnal yn yr hydref 2015.

Mwy o fanylion i ddilyn yn fuan.