Partneriaeth WNO | Welsh National Opera

Partneriaeth WNO

Yn dechrau o £200 - £3,000+ y flwyddyn


Mae Opera Cenedlaethol Cymru yn credu’n angerddol yn yr egni ac emosiynau ag ysbrydolwyd gan opera mawreddog. Rydym ni yn cyflwyno cynyrchiadau eithriadol ac uchelgeisiol, adeiladu cynulleidfaoedd newydd ac ymestyn i gymunedau a phobl ifanc.
Rydym yn cadw tocynnau yn fforddiadwy ac yn teithio ar draws Cymru a Lloegr achos rydym ni eisiau i gymaint o bobl a phosib mwynhau opera.


Mae hyn yn amhosib ar ein pen ein hunain, rydym ni yn dibynnu ar unigolion sy’n credu yn bŵer opera i gefnogi ac i fod yn rhan o’n hymdrechion. Mae Partneriaid WNO yn arlwyo cronfa gasgliadol i’n cynorthwyo ni i wneud yr holl waith hyn a fwy.
Mae pob cyfraniad yn gwneud gwahaniaeth.


Mae Partneriaid WNO yn mwynhau
Mewnwelediad unigryw i fywyd artistig y WNO a gweithfeydd cwmni opera pennaf drwy eich cefnogaeth o gynhyrchiad newydd a phrosiect ieuenctid & chymuned pob blwyddyn. Gwybodaeth flaenllaw am holl berfformiadau WNO a’r cyfle i fynychu digwyddiadau arbennig.*
Eich enw wedi rhestru yn ein rhaglenni i adnabyddi eich cyfraniad.
Cyfle i fynychu ein hymarferion gwisgoedd agored yng Nghaerdydd.


Mae Partneriaid WNO yn deall y buddsoddiad emosiynol ac ariannol sydd angen i greu opera rhyfeddol. Mae angen ffyddlondeb ac angerdd ac ymrwymiad: popeth sydd yng nghalon Opera Cenedlaethol Cymru. Gwnewch eich cyfraniad heddiw:

 

Partner Cefnogol (cyfraniad dros £200)
Partner Sylfaenol (cyfraniad dros £400)
Partner Cyswllt (cyfraniad dros £600)
Partner Llawn (cyfraniad dros £1,200)
Partner Platinwm (cyfraniad dros £3,000)

 

Eich rhodd i Bartneriaid WNO
Mae eich cyfraniad I WNO yn cynnwys gwerth budd sef cost y WNO o cynnal y buddion I Bartneriaid WNO. Mae modd derbyn y buddion ar wahan am y pris yma. Mae unrhyw cyfanswm a rhoddwyd dros gwerth y buddion yn cael eu rhoi am ddim fel cyfraniad ac yn cymwys i Gift Aid. I drafod prynu buddion ar wahan, cysylltwch a’r Swyddfa Datblygu os gwelwch yn dda ar 029 2063 5048. Am bwrpasau TAW a Gift Aid, mae gan holl gyfraniadau Partneriaid WNO gwerth buddion o £17.00 (gan gynnwys £2.83 TAW) ac mae unrhyw cyfanswm rydych yn rhoi yn ychwanegol yn cael ei hysteried fel cyfraniad.


Arlein: Ymunwch neu adnewyddwch nawr
Ffon: Sally-Ann ar 029 2063 5000
Ebost: sally.bird@wno.org.uk

*gall gofyn am bris ychwanegol