Prosiectau Partner

Drwy weithio mewn partneriaeth ag asiantaethau ac elusennau eraill, gallwn gyrraedd y tu hwnt i gynulleidfaoedd celfyddydol ac ar draws cymunedau er mwyn rhannu grym trawsnewidiol opera.

  • ArtWorks Cymru

    Yn cefnogi datblygiad proffesiynol artistiaid.

  • Streetwise Opera

    Mae artistiaid llawrydd lleol yn rhannu eu brwdfrydedd a’u cred fod opera’n gallu gweddnewid amserau gwael yn amserau da.