RESEO | Welsh National Opera

CrynodebBack to top

Am dros 15 mlynedd, mae RESEO wedi bod yn rhyngrwyd Ewropeaidd unigryw am addysg, cyfraniad a dysgu creadigol yn opera a dawns. O gwmnïoedd opera enfawr i gwmnïoedd bach, gyrrwyd ein haelodau gan ei chwant i ehangu mynediad, atgyfodi cwestiynu, a chreu cysylltiad gydag opera a dawns i bawb.

Wedi dosbarthu dros 20 gwlad yn Ewrop a thu hwnt, ffurfia aelodau RESEO rhyngrwyd amrywiol ond cydlynol, yn arbrofi gyda chysyniadau newydd, rhannu syniadau, dysgu a gweithio gyda'i gilydd. Cefnoga'r rhyngrwyd nhw i gyrraedd eu nodau i sefydlu eu hoperâu yn lleol ac ehangu eu cysylltiad â'u cymunedau. Fel catalydd datblygiad yn y sector, mae RESEO yn creu lle gwaith unigryw Ewropeaidd, yn cynnig offerynnau megis cynadleddau thematig, gwahoddiadau i brosiectau arloesol, hyfforddi arbenigol, hyrwyddo operâu i blant, astudiaethau a chyhoeddiadau ymchwil.

Mae Opera Cenedlaethol Cymru yn aelod o'r pwyllgor llywio i RESEO.