Eneidiau Rhydd | Welsh National Opera

Eneidiau Rhydd

Mae’r cyntaf o’n tymhorau thematig yn dwyn ynghyd dwy o operâu mwyaf yr 20fed ganrif, The Cunning little Vixen gan Janácek a Lulu gan Berg.

Mae’r ddwy yn astudio enaid rhydd sy’n bodoli tu allan i ffiniau moesoldeb cymdeithasol, ac sydd felly’n bygwth y moesoldeb hwnnw. Yn anochel, mae’r fenyw’n marw yn y diwedd, gan mai’r dewis arall yw cwymp cymdeithas ei hun. Yr hyn sy’n afaelgar am baru’r darnau hyn yw’r ffaith iddynt gael eu cyfansoddi o fewn degawd i’w gilydd gan ddau ddyn a oedd yn byw llai na 100 milltir oddi wrth ei gilydd, ac er eu bod yn trin yr un testun yn ei hanfod, dônt i gasgliadau cwbl groes.