Ffydd

"Testun enfawr, yn cael egluro mewn dau ddarn enfawr o waith yn neupen y sbectrwm operatig.

Nabucco oedd un o ‘lwyddiannau’ cynharaf Verdi, a byddai graddfa'r gydnabyggiaeth fyd-eang am gorws enwog Va, pensiero yn llawer iawn mwy nag unrhyw beth a ysgrifennodd The Beatles! Ar yr un pryd, mae’n ddrama am alltudiaeth rym Duw â'i “fys symudol” yn ysgrifennu ag awdurdod marwol, ac yn astudiaeth seicolegol rymus o deulu camweithredol lle mae perthynas tad / merch, fel y gwelir mor aml gan Verdi, yn ganolog i'r gwrthdaro dynol canolog.

Saif Moses und Aron fel un o ddatganiadau cerddorol mwyaf grymus yr 20fed ganrif, lle mae Schoenberg yn ymgodymu â bodolaeth Duw, ynghyd â’i hunaniaeth gerddorol a chrefyddol ei hun."

David Pountney

 • Cerddorfa WNO yn Neuadd Dewi Sant - 25 Ebrill 2013

  Cyngerdd

  25 Ebrill

  Dau ddatganiad o ffydd gan ddau gyfansoddwr crefyddol iawn gan gynnwys o bosib y symffoni fwyaf ar ôl Beethoven, 8fed Symffoni Bruckner.

  Cardiff
  1 Dinas

 • Y Stori Gyfan - Ffydd

  WNO Extra

  22 Mai - 3 Mehefin

  Y ffordd berffaith i baratoi ar gyfer tymor Ffydd. Bydd ein tîm o arbenigwyr yn cyflwyno storïau, cerddoriaeth a chefndir pob opera i chi.

 • Sut ydych chi'n cyfathrebu’r dwyfol?

  23 Mai

  Ar y noson cyn noson agoriadol campwaith Schoenberg, Moses und Aron, bydd Cyfarwyddwr Artistig WNO, David Pountney, yn arwain trafodaeth ar thema ganolog yr opera - annigonolrwydd iaith wrth gyfathrebu'r ysbrydol absoliwt.

  Cardiff
  1 Dinas

 • Is there room in Britishness for cultural difference?

  2 Mehefin

  In this debate leading social commentators consider whether multiple cultures and religions can exist side by side in modern day Britain.

  London
  1 Dinas

 • I am me LIVE

  17 Mehefin

  Internationally renowned British Asian reggae artist, DJ and TV presenter, Apache Indian leads this mix of interactive debate and live music looks at the influences currently defining British youth.

  Birmingham
  1 Dinas

 • Trafodaethau ar ôl y sioe

  WNO Extra

  20 Mehefin

  Mae rhai profiadau operatig yn wir yn destun trafod. Bydd y drafodaeth fer hon yn rhoi cyfle i chi rannu eich barn am y cynhyrchiad ar ôl i'r llen ddisgyn. Trowch i fyny ar ôl y perfformiad.

 • Why the world needs compassion now

  1 Gorffennaf

  Join UNESCO Director General Irina Bokova and Karen Armstrong FRSL, internationally renowned scholar on comparative religions, in conversation to discuss religion and conflict in the world today.

  London
  1 Dinas

 • Moses und Aron

  Schoenberg

  Cynhyrchiad newydd

  25 Gorffennaf - 26 Gorffennaf

  Ffydd
  Mae’n amhosib gwrando ar gampwaith tameidiog Schoenberg a pheidio â chael eich syfrdanu gan ei gyflawniad. Mae Moses und Aron yn ymgyrraedd at gyfyngiadau allanol yr hyn y gallai opera ei wneud yn y ganrif ddiwethaf.

  Cenedlaethol
  2 Dinasoedd

 • Nabucco

  Giuseppe Verdi

  Cynhyrchiad newydd

  29 Gorffennaf - 2 Awst

  Ffydd
  Mae Nabucco yn gyfatebiaeth operatig i epig Feiblaidd Hollywood y 1950au gyda’i sgôr gyffrous, ddyrchafol. Byddwch yn gadael Nabucco am adref gan hymian y tiwniau ac yn tapio’ch traed am ddyddiau lawer.

  Cenedlaethol
  2 Dinasoedd

 • Sgyrsiau cyn y perfformiad am ddim

  WNO Extra

  12 Medi - 13 Mehefin

  Bydd y sgyrsiau 30 munud hyn yn rhoi cyflwyniad arbenigol i chi o bob opera. Cewch bopeth y bydd ei angen arnoch i fwynhau eich noson. 

  Ymhlith y siaradwyr bydd ymchwilydd opera WNO, Sophie Rashbrook.

  Cenedlaethol
  10 Dinasoedd