Ffydd

"Testun enfawr, yn cael egluro mewn dau ddarn enfawr o waith yn neupen y sbectrwm operatig.

Nabucco oedd un o ‘lwyddiannau’ cynharaf Verdi, a byddai graddfa'r gydnabyggiaeth fyd-eang am gorws enwog Va, pensiero yn llawer iawn mwy nag unrhyw beth a ysgrifennodd The Beatles! Ar yr un pryd, mae’n ddrama am alltudiaeth rym Duw â'i “fys symudol” yn ysgrifennu ag awdurdod marwol, ac yn astudiaeth seicolegol rymus o deulu camweithredol lle mae perthynas tad / merch, fel y gwelir mor aml gan Verdi, yn ganolog i'r gwrthdaro dynol canolog.

Saif Moses und Aron fel un o ddatganiadau cerddorol mwyaf grymus yr 20fed ganrif, lle mae Schoenberg yn ymgodymu â bodolaeth Duw, ynghyd â’i hunaniaeth gerddorol a chrefyddol ei hun."

David Pountney

 • Cerddorfa WNO yn Neuadd Dewi Sant - 25 Ebrill 2013

  Cyngerdd

  25 Ebrill

  Dau ddatganiad o ffydd gan ddau gyfansoddwr crefyddol iawn gan gynnwys o bosib y symffoni fwyaf ar ôl Beethoven, 8fed Symffoni Bruckner.

 • Y Stori Gyfan - Ffydd

  WNO Extra

  22 Mai - 3 Mehefin

  Y ffordd berffaith i baratoi ar gyfer tymor Ffydd. Bydd ein tîm o arbenigwyr yn cyflwyno storïau, cerddoriaeth a chefndir pob opera i chi.

 • Sgwrs gyda David Pountney - Ffydd

  23 Mai

  David Pountney yn siarad gyda ffigwr allweddol o fyd y celfyddydau wrth iddyn nhw archwilio’r tymor Ffydd.

 • Moses und Aron

  Schoenberg

  Cynhyrchiad newydd

  24 Mai - 18 Mehefin

  Ffydd
  Mae’n amhosib gwrando ar gampwaith tameidiog Schoenberg a pheidio â chael eich syfrdanu gan ei gyflawniad. Mae Moses und Aron yn ymgyrraedd at gyfyngiadau allanol yr hyn y gallai opera ei wneud yn y ganrif ddiwethaf.

  Cenedlaethol
  2 Dinasoedd

 • Nabucco

  Giuseppe Verdi

  Cynhyrchiad newydd

  31 Mai - 21 Mehefin

  Ffydd
  Mae Nabucco yn gyfatebiaeth operatig i epig Feiblaidd Hollywood y 1950au gyda’i sgôr gyffrous, ddyrchafol. Byddwch yn gadael Nabucco am adref gan hymian y tiwniau ac yn tapio’ch traed am ddyddiau lawer.

  Cenedlaethol
  2 Dinasoedd

 • Is there room in Britishness for cultural difference?

  2 Mehefin

  In this debate leading social commentators consider whether multiple cultures and religions can exist side by side in modern day Britain.

  London
  1 Dinas

 • I am me LIVE

  17 Mehefin

  British Asian rapper and TV personality Shizzio leads this mix of interactive debate and live music looks at the influences currently defining British youth.

  Birmingham
  1 Dinas

 • Why the world needs compassion now

  1 July

  Join UNESCO Director General Irina Bokova and Karen Armstrong FRSL, internationally renowned scholar on comparative religions, in conversation to discuss religion and conflict in the world today.

  London
  1 Dinas