Ffydd | Welsh National Opera

Ffydd

"Testun enfawr, yn cael egluro mewn dau ddarn enfawr o waith yn neupen y sbectrwm operatig.

Nabucco oedd un o ‘lwyddiannau’ cynharaf Verdi, a byddai graddfa'r gydnabyggiaeth fyd-eang am gorws enwog Va, pensiero yn llawer iawn mwy nag unrhyw beth a ysgrifennodd The Beatles! Ar yr un pryd, mae’n ddrama am alltudiaeth rym Duw â'i “fys symudol” yn ysgrifennu ag awdurdod marwol, ac yn astudiaeth seicolegol rymus o deulu camweithredol lle mae perthynas tad / merch, fel y gwelir mor aml gan Verdi, yn ganolog i'r gwrthdaro dynol canolog.

Saif Moses und Aron fel un o ddatganiadau cerddorol mwyaf grymus yr 20fed ganrif, lle mae Schoenberg yn ymgodymu â bodolaeth Duw, ynghyd â’i hunaniaeth gerddorol a chrefyddol ei hun."

David Pountney