Merched Colledig

"Efallai bod obsesiwn cerddoriaeth, llenyddiaeth a chelfyddydau gweledol y 19eg ganrif a hydi sydd wedi sydd wedi crwydro oddi ar y llwybr – (cyfieithiad llythrennol La traviata) – wedi ymgorffori elfen o ragrith, ond mae hefyd wedi ysbrydoli enghreifftiau  o’r mynegiant cerddorol mwyaf  ingol o gydymdeimlad dynol. Gorwedda'r rhagrith yn y faith y caniateir i’r gynulleidfa gael ei diddori wrth wylio menyw'n ymddwyn yn wael am dair act, ar yr amod ei bod hi’n tynnu sylw at y foeswers drwy farw’n druenus yn y bedwaredd act. Nid oedd y gwrywod yn y gynulleidfa ym Mharis yn y 19eg ganrif goruwch ymweld â menywod o’r fath eu hunain, ond roeddynt yn dal i fynnu bod eu gwragedd a'u merched yn cael moeswers ddyrchafol."

David Pountney

 

 • Sgwrs gyda'r cast ar ôl y sioe

  WNO Extra

  15 Mawrth - 5 Ebrill

  Dysgwch ragor am y perfformiad rydych newydd ei weld gan y bobl a wnaeth iddo ddigwydd. Bydd aelodau o'r cast a'r tîm creadigol yn siarad am y cynhyrchiad ac yn ateb eich cwestiynau. Trowch i fyny ar ôl y perfformiad.

 • Trafodaethau ar ôl y sioe

  WNO Extra

  30 Mai - 20 Mehefin

  Mae rhai profiadau operatig yn wir yn destun trafod. Bydd y drafodaeth fer hon yn rhoi cyfle i chi rannu eich barn am y cynhyrchiad ar ôl i'r llen ddisgyn. Trowch i fyny ar ôl y perfformiad.

 • Cerddorfa WNO yn Neuadd Dewi Sant

  Cyngerdd

  17 Ionawr

  Mae’r cyngerdd hwn yn edrych ar y tair awen wnaeth ysbrydoli a bron â dinistrio’r cyfansoddwyr dan sylw.

  Cardiff
  1 Dinas

 • Sgwrs gyda David Pountney - Merched Colledig

  WNO Extra

  7 Chwefror

  David Pountney yn siarad gyda ffigwr allweddol o fyd y celfyddydau wrth iddyn nhw archwilio tymor y Merched Colledig.

  Cardiff
  1 Dinas

 • Literary Inspirations

  WNO Extra

  28 Chwefror

  Sgwrs arbennig, awr o hyd, yn ystyried sut mae operâu'r tymor yn tynnu ar glasuron gan Dumas a Prévost.

  Cardiff
  1 Dinas

 • Y Stori Gyfan - Merched Colledig

  WNO Extra

  12 Mawrth - 19 Mawrth

  Y ffordd berffaith i baratoi ar gyfer tymor y Merched Colledig. Bydd ein tîm o arbenigwyr yn cyflwyno storïau, cerddoriaeth a chefndir pob opera i chi.

  Cenedlaethol
  7 Dinasoedd

 • Boulevard Solitude

  Hans Werner Henze

  Cynhyrchiad newydd

  20 Mawrth - 3 Ebrill

  Merched Colledig
  Mae diweddariad grymus Henze o stori Manon yn goctel cerddorol llesmeiriol o jas, opera’r 19eg ganrif ac arddulliau’r 20fed ganrif.

  Cenedlaethol
  6 Dinasoedd

 • Anon

  Errollyn Wallen

  25 Mawrth - 26 Mawrth

  Caneuon merched tawel.

  Anon yw taith gyfrinachol miliynau o ferched, taith sy’n parhau bob dydd, yn y cysgodion. Byddwch yn cael eich trwytho yn yr opera newydd hon wrth i chi deithio drwy fydoedd cudd a dod o hyd i chi eich hun yng nghanol storïau torcalonnus.

  Cenedlaethol
  2 Dinasoedd

 • La traviata

  Giuseppe Verdi

  12 Ebrill

  Merched Colledig
  Uwchlaw pob dim, mae La traviata gyda’r gweithiau pennaf ar gyfer codi dagrau. Mae cynhyrchiad meistraidd David McVicar yn sicrhau mai ychydig fydd yn gadael y theatr â llygaid sych...

  Cenedlaethol
  7 Dinasoedd

 • Sgyrsiau cyn y perfformiad am ddim

  WNO Extra

  25 Ebrill - 20 Mehefin

  Bydd y sgyrsiau 30 munud hyn yn rhoi cyflwyniad arbenigol i chi o bob opera. Cewch bopeth y bydd ei angen arnoch i fwynhau eich noson. 

  Ymhlith y siaradwyr bydd ymchwilydd opera WNO, Sophie Rashbrook.

  Cenedlaethol
  7 Dinasoedd

Tudalennau