Merched Colledig

"Efallai bod obsesiwn cerddoriaeth, llenyddiaeth a chelfyddydau gweledol y 19eg ganrif a hydi sydd wedi sydd wedi crwydro oddi ar y llwybr – (cyfieithiad llythrennol La traviata) – wedi ymgorffori elfen o ragrith, ond mae hefyd wedi ysbrydoli enghreifftiau  o’r mynegiant cerddorol mwyaf  ingol o gydymdeimlad dynol. Gorwedda'r rhagrith yn y faith y caniateir i’r gynulleidfa gael ei diddori wrth wylio menyw'n ymddwyn yn wael am dair act, ar yr amod ei bod hi’n tynnu sylw at y foeswers drwy farw’n druenus yn y bedwaredd act. Nid oedd y gwrywod yn y gynulleidfa ym Mharis yn y 19eg ganrif goruwch ymweld â menywod o’r fath eu hunain, ond roeddynt yn dal i fynnu bod eu gwragedd a'u merched yn cael moeswers ddyrchafol."

David Pountney

 

 • Sgwrs gyda'r cast ar ôl y sioe

  WNO Extra

  15 Mawrth - 5 Ebrill

  Dysgwch ragor am y perfformiad rydych newydd ei weld gan y bobl a wnaeth iddo ddigwydd. Bydd aelodau o'r cast a'r tîm creadigol yn siarad am y cynhyrchiad ac yn ateb eich cwestiynau. Trowch i fyny ar ôl y perfformiad.

 • Cerddorfa WNO yn Neuadd Dewi Sant

  Cyngerdd

  17 Ionawr

  Mae’r cyngerdd hwn yn edrych ar y tair awen wnaeth ysbrydoli a bron â dinistrio’r cyfansoddwyr dan sylw.

  Cardiff
  1 Dinas

 • Sgwrs gyda David Pountney - Merched Colledig

  WNO Extra

  7 Chwefror

  David Pountney yn siarad gyda ffigwr allweddol o fyd y celfyddydau wrth iddyn nhw archwilio tymor y Merched Colledig.

  Cardiff
  1 Dinas

 • Literary Inspirations

  WNO Extra

  28 Chwefror

  Sgwrs arbennig, awr o hyd, yn ystyried sut mae operâu'r tymor yn tynnu ar glasuron gan Dumas a Prévost.

  Cardiff
  1 Dinas

 • Y Stori Gyfan - Merched Colledig

  WNO Extra

  12 Mawrth - 19 Mawrth

  Y ffordd berffaith i baratoi ar gyfer tymor y Merched Colledig. Bydd ein tîm o arbenigwyr yn cyflwyno storïau, cerddoriaeth a chefndir pob opera i chi.

  Cenedlaethol
  7 Dinasoedd

 • Boulevard Solitude

  Hans Werner Henze

  Cynhyrchiad newydd

  20 Mawrth - 3 Ebrill

  Merched Colledig
  Mae diweddariad grymus Henze o stori Manon yn goctel cerddorol llesmeiriol o jas, opera’r 19eg ganrif ac arddulliau’r 20fed ganrif.

  Cenedlaethol
  6 Dinasoedd

 • La traviata

  Giuseppe Verdi

  12 Ebrill

  Merched Colledig
  Uwchlaw pob dim, mae La traviata gyda’r gweithiau pennaf ar gyfer codi dagrau. Mae cynhyrchiad meistraidd David McVicar yn sicrhau mai ychydig fydd yn gadael y theatr â llygaid sych...

  Cenedlaethol
  7 Dinasoedd

 • Manon Lescaut

  Giacomo Puccini

  Cynhyrchiad newydd

  30 Gorffennaf - 1 Awst

  Manon Lescaut yw’r Ferch Colledig glasurol. Mae Puccini’n dilyn hynt ei chwymp cyflym o’r diniwed i’r troseddol gydag angerdd gwyllt.

  Cenedlaethol
  8 Dinasoedd