Merched Colledig | Page 2 | Welsh National Opera

Merched Colledig

"Efallai bod obsesiwn cerddoriaeth, llenyddiaeth a chelfyddydau gweledol y 19eg ganrif a hydi sydd wedi sydd wedi crwydro oddi ar y llwybr – (cyfieithiad llythrennol La traviata) – wedi ymgorffori elfen o ragrith, ond mae hefyd wedi ysbrydoli enghreifftiau  o’r mynegiant cerddorol mwyaf  ingol o gydymdeimlad dynol. Gorwedda'r rhagrith yn y faith y caniateir i’r gynulleidfa gael ei diddori wrth wylio menyw'n ymddwyn yn wael am dair act, ar yr amod ei bod hi’n tynnu sylw at y foeswers drwy farw’n druenus yn y bedwaredd act. Nid oedd y gwrywod yn y gynulleidfa ym Mharis yn y 19eg ganrif goruwch ymweld â menywod o’r fath eu hunain, ond roeddynt yn dal i fynnu bod eu gwragedd a'u merched yn cael moeswers ddyrchafol."

David Pountney