Rhyddid neu Farwolaeth! | Welsh National Opera

Rhyddid neu Farwolaeth!

'"Rhyddid neu Farwolaeth!" yw ein rhyfelgri dros dymor yr hydref ac y mae’n cyflwyno triawd o weithiau pwerus, wedi’u harwain o’r tu blaen gan William Tell, campwaith mawreddog olaf Rossini. Gan ein bod yn dueddol o fod yn fwy cyfarwydd â’i gomedïau hynod boblogaidd, mae’n hawdd anghofio mai cyfansoddwr dwys oedd Rossini yn bennaf. Ond fel cewch glywed yn Tell mae ganddo’r  gallu annaearol i ddeall pa mor bwerus oedd ei ddefnydd synhwyrol o gerddoriaeth boblogaidd neu hyd yn oed gerddoriaeth ysgafn ...rhywbeth roedd Shostakovich ei edmygwr yn ei ddeall i’r dim. Mae’r gerddoriaeth bale yn enghraifft o hyn - cerddoriaeth ddymunol yn llawn mwynhad sydd wedi’i hysgrifennu i ddychanu pŵer cyfeddiannol ciaidd - mae’r cyfuniad hwn yn llwyddo i greu cryn argraff. Mewn man arall ar y gynfas anferthol hon mae gennym dapestri corawl helaeth o fywyd pleserus, deuawdau addurnedig bel canto ar gyfer ffigyrau aristocrataidd megis Arnold a Mathilde, a chorawl derfynol aruchel ble mae ei gofleidiad gwaredol yn agor y drws i Wagner. 

Mae Tell wedi’i chefnogi gan ddrama Feiblaidd a grëwyd lawer ynghynt o’r enw Moses in Egypt, darn o waith sy’n dechrau gyda’r effaith oleuo mwyaf trawiadol y bu i gerddoriaeth erioed, pan mae ton o ffon hud Moses yn torri’r pla o dywyllwch gyda chwythiad gwynias o C Mwyaf, ac yn dod o ben gyda dim llai na rhaniad y Môr Coch!  

Trafoda Tell a Moses ryddid y cenhedloedd, ond mae Carmen yr ydym hefyd yn adfywio yn ystod y tymor hwn yn dathlu rhywbeth sydd llawn cyn bwerus a hanfodol: rhyddid y ferch.'

David Pountney, Prif Weithredwr a Chyfarwyddwr Artistig