Wagner Dream | Welsh National Opera

Wagner Dream

Gydag ein cynhyrchiad newydd o Lohengrin gan Wagner rydym ni’n talu teyrnged, ym mlwyddyn ei ddau ganmlwyddiant, i un o’r ffigyrau mwyaf ysbrydoledig, dadleuol a phwysig yn ein diwylliant Ewropeaidd.

Roedd egni creadigol diwyro Wagner yn ei brocio’n barhaus i herio ffiniau’r posibiliadau cerddorol, theatraidd ac ysbrydol. Mae Lohengrin eisoes yn lled gyfeirio at y llwybr a fyddai’n ei arwain at Parsifal, a’r tu hwnt i hynny, at weledigaeth o’r Buddha na wnaeth fyw i’w chyfansoddi.

Dyma’r ciw ar gyfer gwaith rhyfeddol Jonathan Harvey, Wagner Dream sy’n cymryd fel ei fan cychwyn ddiddordeb Wagner, yn nyddiau olaf ei fywyd yn Fenis, yn y Buddha, a’r syniad o droi cefn ar y byd ac amgyffred realiti ysbrydol. Mae Harvey, sy’n Fwdist ei hun, wedi creu sgôr syfrdanol o hardd a phwerus, gan ddefnyddio dulliau electronig yn bennaf i ysgogi graddfa a phŵer byd sain Wagner.