Y Tro Cyntaf Ym Mhrydain | Welsh National Opera

Y Tro Cyntaf Ym Mhrydain

Cyfle anhygoel i ail feithrin ein diddordeb mewn ysgrifennu operâu cyfoes, a thrawsnewid ein hamgyffredion am gerddoriaeth newydd.

Yn ystod haf 2013, bydd Wagner Dream gan Jonathan Harvey yn lansio ein cyfres Y Tro Cyntaf ym Mhrydain, a wnaed yn bosibl drwy grant sylweddol gan deulu Getty. Bydd y gyfres yn cyflwyno cyfanswm o bum gwaith cyfoes dros y pum mlynedd nesaf, gyda phob un yn cael eu dangos am y tro cyntaf ar lwyfan ym Mhrydain. Mae hyn yn rhoi cyfle rhagorol i ni ailgysylltu a  chyfansoddiadau opera cyfroes, a thrawsnewid ein rhagdyiaethau am gerddoriaeth newydd.

Rydym yn gobeithio chwalu dau gamsyniad cyffredin. Yn gyntaf, nad yw opera fodern yn bodoli mewn gwirionedd. Ni allai ynrhyw beth fod ymhellach o’r gwir. Mae’r gerddoriaeth sy'n cael ei chyfansoddi heddiw yn cofleidio nifer o wahanol arddulliau, ac nid yw cyfansoddwyr ofn darparu pethau sy'n atniadol i gynulleidfaoedd erbyn hyn.

Bydd y gyfres hon, y mae ei theitlau – o Wagner Dream i Alice in Wonderland, yn datgelu hoffter at ffantasi a straeon tylwyth teg, yn dangos i ni ein bod ni'n gallu mwynhau cerddoriaeth fodern ac opera modern fel rhan o’n bywyd diwylliannol arferol, yn union fel rydym yn mwynhau sinema fodern, teledu, llyfrau neu ffasiwn. Bydd yn agor y drysau i dir newydd.

Cefnogir Y Tro Cyntaf ym Mhrydain yn hael gan Deulu’r Getty 

Mae cyfres Y Tro Cyntaf ym Mhrydain yn cynnwys:

Wagner Dream Jonathan Harvey 2013

La Chute de la Maison Usher Debussy

(Cwblhawyd gan Robert Orledge) 2014

Usher House Gordon Getty 2014

Peter Pan Richard Ayres 2015