Y Tuduriaid

Heads will roll

Mae’r Tuduriaid gan WNO yn ddigwyddiad nodedig. Dyma’r tro cyntaf i operâu ’Tair Brenhines’ Donizetti gael eu perfformio gyda’i gilydd ym Mhrydain. Mae’r Tuduriaid yn cyfuno holl ddrama a chyfaredd y nofelau hanes gorau â rhai o’r darnau mwyaf aruchel o gerddoriaeth ym myd opera. Paratowch am gyfnod na wnewch chi fyth ei anghofio ymysg y teulu brenhinol.

Gŵyr llys yn plotio gyda chymhelliant cudd. Breninesau’r dyfodol yn aros eu tro. Brenhinoedd na allant gymryd na yn ateb. Cariad wedi’ i chwalu wrth i hanes fwrw yn ei flaen. Mae’n anodd dychmygu gwell testun I ddrama ac ysblander opera na y Tuduriaid.

Yn y tair opera hyn, mae Donizetti yn ailadrodd rhai o’r digwyddiadau mwyaf cyffrous yn hanes Prydain drwy gyfrwng cerddoriaeth odidog, gyda throeon annisgwyl ar y ffordd. Byddwch yn cael eich hun yng nghrafangau trafferthion a dirgelion y llys Tuduraidd. Cewch eich cyfareddu hefyd pan glywch rhai o’r darnau cerddoriaeth mwyaf disglair a syfrdanol a ysgrifennwyd erioed ar gyfer y llais. Mae’r operau hyn yr un mor hardd a gwefreiddiol a gwaith poblogaidd Puccini a Verdi, ac maent yn aros i gael eu darganfod gennych chi.

Mae pob opera yn brofiad cyflawn a gellir ei mwynhau ar ei phen ei hun. Drwy brofi’r tair cewch gyfle i ymgolli mewn drama rymus a cherddoriaeth hardd. Caiff y Tuduriaid eu perfformio gan ein Corws a’n Cerddorfa sydd o’r radd flaenaf, ynghyd a gan gast eithriadol ar un set epig mewn gwisgoedd sy’n deffro’r cyfnod gyda thro modern. I gyfannu’r antur operatig hon, ceir rhaglen o ddigwyddiadau i gyd-fynd a pherfformiadau’r noson. Gweler tudalen 8 am fanylion llawn.

Gadewch i Opera Cenedlaethol Cymru a y Tuduriaid gyffroi eich synhwyrau’r hydref hwn.

Canolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd 7 Medi | 6 Hydref
Theatr y Grand Abertawe 8 Hydref | 12 
Hydref
New Theatre, Oxford 15 Hydref | 19 Hydref
Liverpool Empire Theatre 22 Hydref | 26 Hydref
The Bristol Hippodrome 5 Tachwedd | 9 Tachwedd
Birmingham Hippodrome 12 Tachwedd | 16 Tachwedd
Venue Cymru, Llandudno 19 Tachwedd | 23 Tachwedd
The Mayflower Theatre, Southampton 26 Tachwedd | 30 
Tachwedd

Beth am wyliau Tuduraidd?
Rydym wedi negodi cyfradd arbennig ar gyfer y rheini sy'n dod i weld mwy nag un o operâu Y Tuduriaid.

 • Sgwrs gyda David Pountney - Y Tuduriaid

  WNO Extra

  5 Medi

  David Pountney yn siarad gyda ffigwr allweddol o fyd y celfyddydau wrth iddyn nhw archwilio tymor y Tuduriaid.

 • Aelwyd y Tuduriaid

  WNO Extra

  10 Hydref

  Dewch i archwilio Tŷ Masnachwr Tuduraidd yn Ninbych-y-pysgod gyda chymeriadau o oes y Tuduriaid.

 • Diwrnod gyda'r Tuduriaid

  WNO Extra

  24 Hydref

  Dewch i weld dau o'r adeiladau Tuduraidd mwyaf ysblennydd ar y daith fws arbennig hon i Neuadd Speke a Neuadd Little Moreton.

 • Y Tuduriaid - Y Stori Gyfan

  WNO Extra

  13 Tachwedd

  Y ffordd berffaith i baratoi ar gyfer tymor y Tuduriaid. Bydd ein tîm o arbenigwyr yn cyflwyno storïau, cerddoriaeth a chefndir pob opera i chi.

 • Trioleg Y Tuduriaid

  Gaetano Donizetti

  Cynhyrchiad newydd

  13 Tachwedd - 29 Tachwedd

  Mae'r Tuduriaid yn ddigwyddiad nodedig. Dyma'r tro cyntaf i operau 'Tair Brenhines' Donizzeti gael eu perfformio gyda'i gilydd ym Mhrydain. Ma pob opera yn brofiad cyflawn a gellir ei mwynhau ar ei phen ei hun.

 • Fact and Fiction: Packwood House

  WNO Extra

  14 Tachwedd

  This autumn we are uncovering the Fact and Fiction behind the Tudor phenomenon. In partnership with the National Trust, our Fact and Fiction events offer insight into Donizetti’s operatic imagining into what happened in the Tudor Court, and unpick the fact amongst the fiction.

  Solihull
  1 Dinas

 • Fact and fiction

  WNO Extra

  21 Tachwedd

  Mae hanes wedi ysbrydoli artistiaid gwych i ailgreu straeon gwefreiddiol o ddigwyddiadau hanesyddol.

  Llanfairpwll
  1 Dinas

 • Anna Bolena

  Gaetano Donizetti

  Cynhyrchiad newydd

  27 Tachwedd

  Y Tuduriaid
  Mae ymdrech Donizetti i ail ddychmygu dyddiau olaf Anne yn llys cynllwyngar Harri’r Wythfed yn un teimladwy. Mae’n bortread o rywun diniwed sy’n sownd mewn nythaid o wiberod.

  Cenedlaethol
  8 Dinasoedd

 • Roberto Devereux

  Gaetano Donizetti

  Cynhyrchiad newydd

  29 Tachwedd

  Y Tuduriaid
  Mae Roberto Devereux yn ddrama operatig wyllt sy’n hoelio sylw’r gynulleidfa o’r dechrau i’r diwedd, ac yn arwain at ddiweddglo ysgytwol.

  Cenedlaethol
  8 Dinasoedd

 • Bel Canto Masters: Donizetti

  WNO Extra

  29 Tachwedd

  Wrth i ni gychwyn ar ein taith drwy glasuron repertoire bel canto, bydd arbenigwr yn sôn am fywyd a gwaith Gaetano Donizetti.

Tudalennau

"The Tudors will not only delight lovers of the singer's art, it will also reawaken our understanding of the dramatic power of these essential operas" David Pountney