Siarad gyda ni | Welsh National Opera

Siarad gyda ni

Rydym wrth ein bodd yn siarad am opera gyda chi. Rydym yma i’ch helpu chi i ddechrau eich taith drwy opera. Dyma sut gallwch gysylltu â ni:

E-bost – anfonwch e-bost atom ac fe ddywedwn bopeth wrthych chi yr ydych eisiau ei wybod cyn eich profiad cyntaf o opera.  Beth bynnag fo’r cwestiwn, rydym yma i’ch tywys drwy dirwedd anhygoel opera.

Ffôn - ffoniwch ni ar 029 2063 5030 ac fe wnawn ni sôn am ein hoperâu diweddaraf a rhoi syniad i chi sut maen nhw’n edrych ac yn swnio.

@OperaCenCymru - os ydych eisiau gofyn cwestiwn sydyn am eich opera cyntaf, trydarwch gan ddefnyddio #newtoopera ac fe wnawn ni ateb eich cwestiwn. Yn ogystal, ymunwch â ni ar Twitter i siarad am eich hoff operâu, ymuno â hwyl gyda mwyseiriau opera a chael rhagor o wybodaeth am newyddion o’n hymarferion.

Facebook - mae ein tudalen yn drysorfa o gipolygon ar opera, o luniau i gerddoriaeth a’r newyddion diweddaraf – dewch am gipolwg manylach ar opera, ac mae croeso i chi roi eich sylwadau eich hunain.