Siarad gyda ni

Rydym wrth ein bodd yn siarad am opera gyda chi. Rydym yma i’ch helpu chi i ddechrau eich taith drwy opera. Dyma sut gallwch gysylltu â ni:


E-bost – anfonwch e-bost atom ac fe ddywedwn bopeth wrthych chi yr ydych eisiau ei wybod cyn eich profiad cyntaf o opera.  Beth bynnag fo’r cwestiwn, rydym yma i’ch tywys drwy dirwedd anhygoel opera.


Ffôn - ffoniwch ni ar 029 2063 5030 ac fe wnawn ni sôn am ein hoperâu diweddaraf a rhoi syniad i chi sut maen nhw’n edrych ac yn swnio.call us on 029 2063 5030 and we’ll talk you through our latest operas and give you insights into how they look and sound. 


WNOtweet - os ydych eisiau gofyn cwestiwn sydyn am eich opera cyntaf, trydarwch gan ddefnyddio #newtoopera ac fe wnawn ni ateb eich cwestiwn. Yn ogystal, ymunwch â ni ar Twitter i siarad am eich hoff operâu, ymuno â hwyl gyda mwyseiriau opera a chael rhagor o wybodaeth am newyddion o’n hymarferion.


Facebook - mae ein tudalen yn drysorfa o gipolygon ar opera, o luniau i gerddoriaeth a’r newyddion diweddaraf – dewch am gipolwg manylach ar opera, ac mae croeso i chi roi eich sylwadau eich hunain.