Swyddi gwag yn WNO

Cyfarwyddwr Marchnata a Gwerthiannau
Cyfarwyddwr Cyllid
Uwch Reolwr Datblygu
Gwaith Ychwanegol Feiolin 
Trydanwyr Llwyfan Achlysurol
Aelod o gorws - Tenor
Cydlynydd Ysgolion

Os hoffech gael clyweliad ar gyfer Opera Cenedlaethol Cymru (cantorion yn unig) llenwch y ffurflen yma. Bydd swyddi Cerddorfa gwag yn cael eu hysbysebu uchod.

Os hoffech wneud cais am brofiad gwaith gyda Opera Cenedlaethol Cymru llenwch y ffurflen yma.

Mae Opera Cenedlaethol Cymru yn Gyflogwr Cyfle Cyfartal ac Elusen Gofrestredig.