Swyddi gwag yn WNO

Cynorthwyydd Cyllid
Cyfarwyddwr Gweinyddu Artistig
Cynorthwyydd Adnoddau Dynol

Os hoffech gael clyweliad ar gyfer Opera Cenedlaethol Cymru (cantorion yn unig) llenwch y ffurflen yma. Bydd swyddi Cerddorfa gwag yn cael eu hysbysebu uchod.

Os gwelwch yn dda, danfonwch ffurflenni cais sydd wedi'i chwblhau i Human.Resources@wno.org.uk

Os hoffech wneud cais am brofiad gwaith gyda Opera Cenedlaethol Cymru llenwch y ffurflen yma.

Mae Opera Cenedlaethol Cymru yn Gyflogwr Cyfle Cyfartal ac Elusen Gofrestredig.