Swyddi gwag yn WNO

Angen actor gwrywaidd i Macbeth

Angen actorion gwrywaidd ar gyfer dirprwyon yn Kiss Me, Kate

Angen perfformiwr gwrywaidd ar gyfer The Merchant of Venice

Angen plant ar gyfer Macbeth

Os hoffech gael clyweliad ar gyfer Opera Cenedlaethol Cymru (cantorion yn unig) llenwch y ffurflen yma. Bydd swyddi Cerddorfa gwag yn cael eu hysbysebu uchod.

Os hoffech wneud cais am brofiad gwaith gyda Opera Cenedlaethol Cymru llenwch y ffurflen yma.

Mae Opera Cenedlaethol Cymru yn Gyflogwr Cyfle Cyfartal ac Elusen Gofrestredig.