Swyddi gwag yn WNO

Aelod Cyffredin Fiolinau Cyntaf 

Is-Brif Soddgrwth (Rhif 2 yn eistedd)

Is-Brif Fiola (Rhif 2 yn eistedd)

Swyddog Marchnata Digidol

Os hoffech gael clyweliad ar gyfer Opera Cenedlaethol Cymru (cantorion yn unig) llenwch y ffurflen yma. Bydd swyddi Cerddorfa gwag yn cael eu hysbysebu uchod.

Os hoffech wneud cais am brofiad gwaith gyda Opera Cenedlaethol Cymru llenwch y ffurflen yma.

Mae Opera Cenedlaethol Cymru yn Gyflogwr Cyfle Cyfartal ac Elusen Gofrestredig.