Swyddi gwag yn WNO

Corwr - Tenor (Angen penodi 2)

Cydlynydd Ieuenctid a Chymuned

Goruchwyliwr Gweithdy - Cardiff Theatrical Services

Pennaeth Marchnata Ymgyrchoedd

Rheolwr Dylunio

Rheolwr Marchnata Digidol

Os hoffech gael clyweliad ar gyfer Opera Cenedlaethol Cymru (cantorion yn unig) llenwch y ffurflen yma. Bydd swyddi Cerddorfa gwag yn cael eu hysbysebu uchod.

Os hoffech wneud cais am brofiad gwaith gyda Opera Cenedlaethol Cymru llenwch y ffurflen yma.

Mae Opera Cenedlaethol Cymru yn Gyflogwr Cyfle Cyfartal ac Elusen Gofrestredig.