Talent Ifanc

Mae Opera Ieuenctid WNO yn rhagori mewn proffesiynoldeb, gwaith caled, ymroddiad a thalent.

Yn 2014, ar gyfer eu cynhyrchiad Paul Bunyan, Opera Ieuenctid WNO oedd y cwmni opera ieuenctid cyntaf erioed i gael ei henwebu am Sky Arts South Bank Award yn y Categori Opera a'r cwmni ieuenctid cyntaf i ennill gwobr fawreddog RPS ochr yn ochr â gynyrchiadau WNO o Lulu a Lohengrin.

Mae Opera Ieuenctid WNO yn parhau i fod yn uchelgeisiol ac yn adeiladu ar ei lwyddiant. Mae'n darparu hyfforddiant proffesiynol a chyfleoedd perfformio unigryw i gantorion ifanc ac yn darparu llwyfan cyhoeddus i dynnu sylw at talent ifanc. Mae Opera Ieuenctid yn darparu llwybr dilyniant cryf ar gyfer cantorion sy'n dechrau yn 10 oed ac yn rhedeg hyd at 25 oed, gan gynnig amrywiaeth o gyfleoedd wedi'u cynllunio i ddatblygu'r sgiliau o gantorion ifanc ar lefelau amrywiol o allu ac oedran.