Talent Ifanc

Mae ein prosiectau, Talent Ifanc, yn dechrau drwy gyflwyno opera i bobl ifanc sy'n dwli ar gerddoriaeth. I'r bobl ifanc hynny sy'n ymddiddori mewn opera, rydym yn cynnig cyfleoedd i feithrin eu sgiliau'n broffesiynol ymlaen i'r cam nesaf.