Talent Ifanc | Welsh National Opera

Talent Ifanc

Mae Opera Ieuenctid WNO yn defnyddio arbenigedd a medrau cwmni opera rhyngwladol i gefnogi datblygiad proffesiynol perfformwyr ifanc a hyfforddai technegol. Bob dwy flynedd mae ensemble Opera Ieuenctid newydd yn cael ei ffurfio, ac maent yn treulio’r flwyddyn ddilynol yn paratoi ar gyfer perfformiad llwyfan llawn. Dros y ddegawd ddiwethaf mae Opera Ieuenctid WNO wedi cael enw fel ensemble theatr gerddorol arbennig.

Yn 2014, Opera Ieuenctid WNO oedd y cwmni opera ieuenctid cyntaf erioed i gael ei enwebu ar gyfer Gwobr South Bank Sky Arts yn y Categori Opera am Paul Bunyan, y cwmni ieuenctid cyntaf i ennill gwobr fawreddog RPS.

Mae nifer o gyn-aelodau Opera Ieuenctid WNO wedi mynd ymlaen i ddilyn gyrfaoedd llwyddiannus yn y diwydiant, yn cynnwys Celine Forrest - cafodd ei dewis i gynrychioli Cymru yng nghystadleuaeth Canwr y Byd Caerdydd; David Thaxton - derbyniodd Wobr Olivier am yr Actor Gorau mewn Sioe Gerdd; Katie Treharne - chwaraeodd rôl Christine yn Phantom of The Opera, ac yn fwyaf diweddar, perfformiodd Lauren Morris - rôl Joanna ochr yn ochr â Bryn Terfel yn Sweeney Todd yn Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen.

Yn dilyn llwyddiant Paul Bunyan, mae Opera Ieuenctid WNO wedi cyhoeddi’r cynhyrchiad nesaf a fydd yn cael ei berfformio yn ystod haf 2016: Kommilitonen!