Tim Gweithredol

David Pountney Prif Weithredwr a Chyfarwyddwr Artistig

Ymunodd â Scottish Opera fel cynorthwyydd cynhyrchu yn 1970 a chafodd ei brofiad proffesiynol cyntaf yn cyfarwyddo The Rake’s Progress i’r cwmni yn 1972, ac yn dilyn hynny Katya Kabanova gan Janáček ar gyfer Gŵyl Wexford.  Daeth yn Gyfarwyddwr Cynyrchiadau Scottish Opera yn 1976, lle lansiodd gylchdro o operâu Janáček mewn partneriaeth ag Opera Cenedlaethol Cymru.

Yn 1974 gwnaeth ei ymddangosiad cyntaf yn America, gan gyfarwyddo Macbeth Verdi yn Houston, ac yn dilyn hynny nifer o weithiau eraill ar gyfer Houston, Chicago, San Francisco a’r Metropolitan Opera, Efrog Newydd.

Fe’i penodwyd yn Gyfarwyddwr Cynyrchiadau gyda’r English National Opera (ENO) yn 1982, fel rhan o dîm oedd yn cynnwys Yr Arglwydd Harewood, Mark Elder ac yn ddiweddarach, Peter Jonas, ac yn ystod y cyfnod hwnnw daeth y theatr yn beiriant grymus o arbrofi radical ym maes cynhyrchu a pherfformio operâu.  Dros gyfnod o 11 mlynedd gyda’r ENO cyfarwyddodd dros 20 o operâu i’r cwmni, gan gynnwys nifer o berfformiadau cyntaf yn fyd-eang.

Gadawodd yr ENO yn 1993 i weithio fel cyfarwyddwr llawrydd ym mhrif dai opera America, Japan ac Ewrop, gan gynnwys corff sylweddol o waith ar gyfer Gŵyl Bregenz.  Roedd hyn yn cynnwys tri chynhyrchiad ar gyfer y llwyfan awyr agored enfawr ar y llyn:  The Flying Dutchman, Nabucco a Fidelio, yn ogystal â chynyrchiadau eraill gan Martinu a Rimsky-Korsakov ar gyfer y theatr dan do. Mae’n C.B.E., yn Chevalier yn y French Ordre des Arts et Lettres, ac mae wedi derbyn Medalau Janacek a Martinu.

Fe’i penodwyd yn Arolygwr Gŵyl Bregenz yn 2003, ac yn Brif Weithredwr a Chyfarwyddwr Artistig Opera Cenedlaethol Cymru ym Medi 2011.

Lothar Koenigs Cyfarwyddwr Cerddoriaeth

Daeth Lothar Koenigs yn Gyfarwyddwr Cerdd Opera Cenedlaethol Cymru yn 2009.

Fe’i ganed yn Aachen ac astudiodd y piano ac arwain cerddorfeydd yn Cologne. O 1999 - 2003 roedd yn Gyfarwyddwr Cerdd yn Osnabrück yn Yr Almaen. Ers 2003 mae ei ymrwymiadau gwadd wedi cynnwys y Vienna State Opera, Opera Metropolitan Efrog Newydd, Munich, Dresden, La Scala, Hambwrg, Brwsel a Lyon gyda repertoire eang yn amrywio o Mozart i Berg, a phwyslais arbennig ar operâu Wagner, Strauss a Janáček.

Gweithiodd am y tro cyntaf gyda Cherddorfa WNO yn Ionawr 2005, a chafodd ei benodi’n Gyfarwyddwr Cerdd yn 2008, gan ymgymryd â’r swydd ar ddechrau tymor 2009/10. Yn 2010 arweiniodd gynhyrchiad newydd hynod lwyddiannus y cwmni o Die Meistersinger, ac arweiniodd y cynhyrchiad hwnnw hefyd mewn cyngerdd teledu yn ystod Proms y BBC 2010.  Mae Lothar Koenigs hefyd yn ymddangos bob tymor gyda Cherddorfa WNO mewn cyngerdd yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd.

Mae ei waith symffonig yn cynnwys yr Hallé, Beethoven Orchester Bonn, Orchestre Philharmonique de Luxembourg, Yomiuri Nippon Symphony Orchestra Tokyo, Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, Radio Orchestra Saarbrücken, RAI Orchestra Turin, DSO Berlin, Orchestra dell´Accademia di Santa Cecilia Rome, Rotterdam Philharmonic; Orchestra Sinfonica de Sao Paulo;  RAI Orchestra (Turin), Radio Symphony Orchestra Berlin; Wiener Symphoniker; Dresden Philharmoniker yn Verona; a chyngherddau yng Ngwyl Tanglewood.

Mae ei ymrwymiadau diweddar ac yn y dyfodol yn cynnwys Tristan und Isolde, Don Giovanni, Katya Kabanova, Fidelio, Ariadne auf Naxos, Turandot (WNO), Wozzeck, Ariadne a Lohengrin ar gyfer y Bavarian State Opera yn  Munich, Mahagonny yn Cologne, yn ogystal â pherfformiadau mewn cyngherddau yn y Deyrnas Unedig ac Ewrop.  Yn Awst 2012 arweiniodd berfformiad o Tristan und Isolde  mewn cyngerdd yng Ngwyl Ryngwladol Caeredin 2012, ac yn haf 2013 bydd yn arwain Act 3 o Die Walküre gyda Cherddorfa Symffonig Boston a  Bryn Terfel yng Ngwyl Tanglewodd.

Peter Bellingham Rheolwr Gyfarwyddwr

Astudiodd Peter gerddoriaeth yn y Winchester School of Art a’r Royal Northern College of Music, Manceinion.  Yn RNCM daeth i’r casgliad yn fuan iawn fod ei lwybrau gyrfaol yn ei arwain i faes gweinyddu yn hytrach na pherfformio.  Defnyddiodd y cyfle o gael blwyddyn fel llywydd sabothol undeb y myfyrwyr i ddatblygu sgiliau gweinyddu sylfaenol, cyn dechrau ar yrfa ym maes rheoli celf sydd erbyn hyn wedi para am dros 30 mlynedd.

Cafodd ei swydd gyntaf fel Rheolwr dan Hyfforddiant yn y Fulcrum Centre, Slough, lleoliad amlbwrpas oedd yn cynnig rhaglen gymysg.  Darparodd y rôl honno’r cyfle iddo gael profiad ym mhob agwedd ar reoli theatr.  Wedi hynny, penderfynodd arbenigo mewn marchnata, a chafodd swyddi yn Theatr y Torch, Aberdaugleddau a’r Northern Ballet Theatre.  Yn y blynyddoedd rhwng 1997 ac 1983 treuliodd bob gwyliau haf yn cynorthwyo yng Ngwyl Gerdd Ryngwladol Cheltenham.

Yn 1985, yn dilyn ei gyfnod gyda’r Northern Ballet Theatre, symudodd i Bradford i redeg y rhaglen gerdd yn St. George’s Hall, gan etifeddu oddi wrth ei ragflaenydd dymor oedd yn cynnwys cerddorfeydd ffilharmonig Leipzig Gewandhaus, Dresden Staatskapelle a’r Weriniaeth Tsiec.  O fewn misoedd gofynnwyd iddo drosglwyddo i’rAlhambra Theatre, Bradford, i gydgysylltu’r gwaith o ail-agor y theatr ar ei newydd wedd, a bu’n gweithio yno wedi hynny yn yr adran rheoli cyffredinol, marchnata a rhaglennu.  Roedd uchafbwyntiau’i waith rhaglennu’n cynnwys dod â chwmni dawns Alvin Ailey a’r Nederlans Dans Theater 1 yn ôl i’r wlad, ill dau’n dilyn absenoldebau hir o’r Deyrnas Unedig.

Yn 1994 ymunodd Peter ag Opera Cenedlaethol Cymru fel Cyfarwyddwr Marchnata.  Yn ystod y blynyddoedd dilynol sefydlodd ei rôl o fewn yr uwch dîm rheoli ac, yn 2001, gofynnwyd iddo fod yn rheolwr prosiect rhaglen ‘sefydlogi’’r cwmni.  Yn 2002 cafodd ei benodi’n Gyfarwyddwr Gweithredol cyntaf OCC, gyda chyfrifoldeb cyffredinol am reoli gweithrediadau a busnes y cwmni; yn 2009, mewn cydnabyddiaeth o’i gylch gwaith cynyddol, daeth yn Rheolwr Gyfarwyddwr.