Birmingham Hippodrome | Welsh National Opera

Birmingham Hippodrome

CYRRAEDD YNO

Birmingham Hippodrome, Hurst Street, Birmingham, B5 4TB

Cliciwch yma am fanylion pellach ar sut i gyrraedd Birmingham Hippodrome, gan gynnwys cyfarwyddiadau i'r lleoliad a meusydd parcio cyfagos.

Hydref 2017

Khovanshchina
Nos Fawrth 31 Hydref 7pm

Die Fledermaus
Nos Fercher 1 Tachwedd 7.15pm, Dydd Sadwrn 4 Tachwedd 3.30pm

From the House of the Dead
Nos Iau 2 Tachwedd 7.30pm

Eugene Onegin
Nos Wener 3 Tachwedd 7pm

Spring 2018

La forza del destino
Nos Fawrth 6 Mawrth 6.30pm

Don Giovanni
Nos Fercher 7 Mawrth 7pm

Tosca
Nos Iau 8 Mawrth 7.15pm

SUT I ARCHEBU

Archebwch Arlein birminghamhippodrome.com

Ar ffon 0844 338 5000*

Archebau Grwpiau 0844 338 7000*
Pris Rheolaeth wedi'i cynnwys mewn pris tocyn grwp.

Trwy post neu yn personol Ticket Sales, Birmingham Hippodrome, Hurst Street, Southside, Birmingham, B5 4TB

*Galwadau yn costu 4.5p y munud, a pris mynediad eich cwmni ffon.

 

PRIS TOCYNNAU 2017/2018

£53.55 | £45.15 | £38.85 | £29.40 | £18.90

*Mae'r prisoedd yma yn cynnwys pris reolaeth 5% i ddangos macsimwm eich taliad. Dydy'r pris yma ddim yn gymwys pan yn talu mewn person gydag arian parod. Archebau hefyd yn darostwng £1 ychwanegol am bris post. Ffioedd rheolaeth yn ardoll ac yn cael eu cadw yn llawn gan Birmingham Hippodrome.

Archwiliwch gyda ni ac arbedwch

Arbed lluosog yn ffordd hawdd a hyblyg i arbed arian ar eich tocynnau opera. Mae ar gael am bob opera sydd ar werth ar yr un pryd. Does dim rhaid i chi archebu yr un faint o docynnau am bob opera. Mae hefyd modd archebu ardaloedd seddi/prisoedd gwahanol i bob opera. AR gael ym mandiau A - D.

Archebwch unrhyw dri opera ac arbedwch 10%

Archebwch unrhyw bedwar opera ac archebwch 15%

Archebwch unrhyw bum opera ac arbedwch 20%

Archebwch unrhyw chwech opera ac arbedwch 25%

Archebwch unrhyw saith opera ac arbedwch 30%

 

GOSTYNGIADAU ERAILL 2017/2018

Grwpiau 10+
10+ £3 gostyngiad y tocyn
20+ £4 gostyngiad y tocyn
35+ £5 gostyngiad y tocyn ac yn tocyn am ddim

(Gostyngiadau grwp ar gael ar fandiau pris A - D)

Noddwyr ag anabledd
£5 yn llai i bob tocyn i'r noddwyr gydag anabledd neu dwy docyn am bris un i'r rhai gydag anabledd sydd angen cefnogaeith cydymaith. 

60+, Ceisiwr cofrestredig, Pasbort i Hamdden
£3 yn llai ar fand A. £4 yn llai ar fandiau B - D. 

Myfyrwyr a Pasbort i Hamdden standby
Efallai ar gael 24 awr cyn perfformiad, setau gorau sydd ar gael am y pris isaf, yn cyfwng i ddau yr archebwr. ID yn anghenrheidiol am bob tocyn a phrynnwyd. Yn amodol ar argaeledd.

Ysgolion
£13.50 yr un gyda tocyn rhif 11 i athro am ddim. Ar gael ar fandiau pris C - E yn unig.

Odan 16
Tocynnau ar gael am £5 pan yn dod gydag oedolyn sy'n talu'n llawn. Mae'r gostyngiad yma ar gael ym mhobman yn yr awditoriwm. Yn amodol ar argaeledd.

16 – 29

Tocynnau £10 (lleiafrif o 60 tocyn y perfformiad)

BOC
Tocynnau gorau ar gael am y pris isaf, gallwch archebu unrhywbryd.

 

Dim ond un gostyngiad y tocyn. Mae'n rhaid dangos ID dilys lle'n cymwys. Pob gostyngiad yn amodol ar argaeledd a gall amodau gweithredu ar rai sioeau. Neilltua Birmingham Hippodrome a WNO yr hawl i newid pris tocynnau a dileu neu cyfyngu gostyngiadau unrhywbryd.

Gofynnwch Ticket Sales am fwy o fanylion.

SGYRSIAU CYN-BERFFORMIAD AM DDIM
Mae ein sgyrsiau yn rhoi i chi popeth mae angen i chi wybod i fwynhau y perfformiad. Mae rhaid archebu tocynnau cyn y noswaith.

UWCHDEITLAU

Mae cyfieithiadau Saesneg o'r hyn sy'n cael ei ganu i'w gweld ar sgriniau uwchdeitlau uwchben y llwyfan. Gwiriwch gyda'r Swyddfa Docynnau wrth archebu i sicrhau bod yr uwchdeitlau yn weladwy o'ch sedd.

DISGRIFIAD CLYWEDOL

Eugene Onegin
Dydd Gwener 3 Tachwedd 7pm
Taith Touch 6pm

Gallwch archebu tocynnau am Sgyrsiau Cyn-Berfformiad am ddim a Teithau Touch ar yr un pryd ag archebwch eich tocynnau opera.

Perfformiadau a digwyddiadau yn:

Birmingham Hippodrome

Hurst Street
Birmingham B5 4TB
Deyrnas Unedig