Liverpool Empire Theatre | Page 2 | Welsh National Opera

Liverpool Empire Theatre

CYRRAEDD YNO

Liverpool Empire Theatre, Lime Street, Liverpool L1 1JE

Cliciwch yma am fanylion pellach ar sut i gyrraedd Liverpool Empire Theatre, gan gynnwys cyfeiriadau i'r theatre a meusydd parcio cyfagos.

Hydref 2017

Eugene Onegin
Nos Iau 9 Tachwedd 7pm

Die Fledermaus
Nos Wener 10 Tachwedd 7.15pm, Dydd Sadwrn 11 Tachwedd 4pm

SUT I ARCHEBU

Archebwch ar lein atgtickets.com/liverpool

Ar ffon 0844 871 3017 (Llun i Sad 9am – 10pm, Sul 10am – 8pm)

Grwpiau 10+ 0844 871 3037 (Llun – Gwe 10am – 6pm)

Access for All 0800 912 6971* (Llun-Gwe 10am-6pm)

Post Liverpool Empire Theatre, Lime Street, Liverpool, L1 1JE

Yn bresennol Llun - Sad o 12pm, amseroedd cau a Dydd Sul gall amseroedd agor amrywio

 

PRISOEDD TOCYNNAU*

£39.90 | £33.40 | £24.90 | £12.90 plus £2.85 ATG transaction fee

Efallai na fydd isdeitlau yn gweledol o bob set, ymholwch gyda'r Swyddfa Docynnau neu gwefan pan yn archebu.

TANYSGRIFIADAU

Archebu tocyn i 2 opera Arbed 20% (3 pris uchaf yn unig)

GOSTYNGIADAU ERAILL

Grwpiau Ysgolion £10 yn llai ar fandiau A-B ac un athro am ddim i bob 10 disgybl.

Consesiwnnau Cyffredinol £5 yn llai ar dau pris tocyn uchaf.

16-30 £10 (lleiafrif o 60 tocyn ar gael i bob perfformiad). Yn amodol ar argaeledd. Dim ond un gostyngiad yn gymwys y tocyn.

Dan 16 Tocynnau ar gael am £5 pan gyda oedolyn sy'n talu'n llawn. Yn amodol ar argaeledd.

ATG Theatre Card £5 yn llai ar fandiau A-C

Access

Gallwch wneud archebion Mynediad drwy’r Llinell Archebion Mynediad ATG ar 0800 912 6971* (Llun-Gwe 10am-6pm) neu trwy ymweld â’r Swyddfa Docynnau. *Galwad yn costu 7c y munud a ffi mynediad eich cwmni ffon.

Cysylltwch ag Access for All ar 0844 871 7677 am argaeledd a phrisoedd.

Dim ond un gostyngiad yn gymwys y tocyn. Gall telerau ac amodau gostyngiadau bodoli. Dyrannwyd tocynnau gostynedig ar ddisgresiwn Rheolwr Swyddfa Tocynnau a gall fod yn cyfwng. 

 

UWCHDEITLAU

Mae cyfieithiadau Saesneg o'r hyn sy'n cael ei ganu i'w gweld ar sgriniau uwchdeitlau uwchben y llwyfan. Gwiriwch gyda'r Swyddfa Docynnau wrth archebu i sicrhau bod yr uwchdeitlau yn weladwy o'ch sedd.

 

SAIN DISGRIFIAD

Eugene Onegin
Dydd Iau 9 Tachwedd 7pm
Taith gyffwrdd am ddim 6pm

Archebwch tocynnau am ddim i sgyrsiau Cyn-Berfformiad a Teithiau Touch ar yr un pryd ag archebu eich tocynnau opera.

 

Perfformiadau a digwyddiadau yn:

Liverpool Empire Theatre

Lime Street
Liverpool L1 1JE
United Kingdom