New Theatre Oxford | Page 2 | Welsh National Opera

New Theatre Oxford

CYRRAEDD YNO

New Theatre, George Street, Oxford, OX1 2AG

Cliciwch yma am fanylion pellach ar sut i gyrraedd New Theatre Oxford, gan gynnwys cyfarwyddiadau i'r theatre a manylion am feysydd parcio gerllaw.

Hydref 2017

Eugene Onegin
Nos Fawrth 28, Nos Iau 30 Tachwedd 7pm

From the House of the Dead
Nos Fercher 29 Tachwedd 7:30pm

Die Fledermaus
Nos Wener 1 Rhagfyr 7:15pm, Dydd Sadwrn 2 Rhagfyr 4pm

SUT I ARCHEBU

Archebwch arlein atgtickets.com/oxford

Ffon 0844 871 3020*

Archebion Grwp 0844 871 3040 (Llun - Gwe 9.30am - 6pm)*

Ymholiadau Mynediad Anabledd ac Archebu0800 912 6971* (Llun-Gwe 10am-6pm)

Trwy Bost ac yn bresennol New Theatre, George Street, Oxford, OX1 2AG

*ar rifau 0844 galwad yn costu 7p y munud gyda pris cyrchu eich cwmni

 

PRIS TOCYNNAU*

£48.90 | £40.40 | £33.90 | £23.90 | £14.90 a ffi archeb £4. Nodwch bod camgymeriad bach ar ein brochure. Ffi archeb Oxford New Theatre yw £4.

Nodwch bod gan rhai seddi golwg cyfwng, ymholwch pan yn archebu.

MANYLION ARCHEBU

Mae'r Swyddfa Docynnau ar agor 10am–5pm Dydd Llun i ddydd Sadwrn (ar diwrnodau perfformiad mae'r Swyddfa Docynnau yn cau 30 munud ar ol dechrau'r perfformiad).

Talwyd sieciau ATG London Ltd a rhai eu derbyn o leiaf pedwar wythnos cyn y perfformiad.

Post: Dim ffi, anfonwch SAE i ddychwelyd eich tocynnau

Yn Bresennol: Dim ffi

Ffon & Arlein:Ffioedd archebu yn gweithredol

Archebion Grwp 10+: Dim ffi pan yn archebu ar 0844 871 3040

DEL PECYN

Archwiliwch gyda ni ac arbedwch

Archebwch am y ddau deitl ac arbedwch 20%

Gallwch prynu eich Del Pecyn dros y ffon neu yn bresennol. Does dim rhaid i chi archebu yr un faint o docynnau i bob opera. Gallwch archebu am gwahanol seddi/bandiau pris i bob opera. Nodwch dydy hwn ddim yn gymwys i docynnau pris isaf.

 

GOSTYNGIADAU ERAILL

16 – 29
£10 (lleiafrif o 60 ar gael i bob perfformiad). Angen ID i bob tocyn a phrynnwyd. Yn amodol ar argaeledd. Dim ond un gostyngiad sy'n gymwys i bob tocyn.

Dan 16
Tocynnau ar gael am £5 pan gyda oedolyn sy'n talu'n llawn.

ATG Theatre Card
£7.50 yn llai ar fandiau A-B.

Grwpiau Ysgolion
£10 yn llai ar fandiau B-C gydag un athro am ddim i bob 10 disgybl.

Consesiwn

£5 yn llai ar fandiau A-B

Mynediad

Gallwch wneud archebion Mynediad drwy’r Llinell Archebion Mynediad ATG ar 0800 912 6971* (Llun-Gwe 10am-6pm) neu trwy ymweld â’r Swyddfa Docynnau. *Galwad yn costu 7c y munud a ffi mynediad eich cwmni ffon.

Dosbarthwyd tocynnau gostwngar disgresiwn Rheolwr Swyddfa Docynnau a gall fod yn cyfwng. Dim ond un consesiwn sy'n cymwys ar unrhyw adeg.

 

SGYRSIAU CYN-BERFFORMIAD AM DDIM

Mae ein sgyrsiau yn rhoi yr holl wybodaeth sydd angen arnoch i fwynhau y perfformiad. Rhaid archebu tocynnau cyn y noswaith.

 

Perfformiadau a digwyddiadau yn:

New Theatre Oxford

George Street
Oxford OX1 2AG
United Kingdom