St David's Hall, Cardiff

Sut i Gyrraedd Yno

Neuadd Dewi Sant, Yr Ais, Caerdydd, CF10 1AH

Cliciwch yma i gael gwybodaeth fanwl am sut i ddod o hyd i Neuadd Dewi Sant, gan gynnwys cyfarwyddiadau i'r lleoliad a manylion am feysydd parcio gerllaw.

Cerddorfa WNO
Nos Wener 25 Ebrill 2014 7.30pm

Cerddorfa WNO
Nos Wener 31 Hydref 2014 7.30pm

Cerddorfa WNO
Nos wener 16 Ionawr 2015 7.30pm

Prisiau'r tocynnau

2013 - £14
I'W CYHOEDDI

Sut i archebu

Swyddfa docynnau 029 2087 8444 (o ddydd Llun i ddydd Sadwrn, o 9.30am tan hanner awr ar ôl i'r perfformiad ddechrau [5.30pm ar ddiwrnodau pan nad oes perfformiad])
Gwerthiannau Grŵp 029 2087 8878
Ar-lein stdavidshallcardiff.co.uk
Casglu'r tocynnau eich hun o ddydd Llun i ddydd Sadwrn, rhwng 9.30am ac 8pm (5.30pm ar ddiwrnodau pan nad oes perfformiad); dydd Sul a Gwyliau Banc, ar agor awr cyn y perfformiad
* Codir ffi archebu
Dylid gwneud sieciau'n daladwy i Ddinas a Sir Caerdydd
Gostyngiadau
Grwpiau o 10+
Gostyngiad o £3 ar bob tocyn (ac eithrio'r ddau fand pris isaf)

Mynediad am ddim i blant
Cynnig i'r Teulu ar Haen 7 – oedolyn £13.50 a'r plentyn 1af (o dan 16 oed) AM DDIM. Plant ychwanegol £5.00 yr un (uchafswm grŵp o chwech. Uchafswm cymhareb o 2 oedolyn i 1 plentyn yn gymwys).

Defnyddwyr cadair olwyn (ynghyd â chydymaith)
Tocynnau seddi'r llawr ar gyfer y pris isaf i bob cyngerdd. Cofiwch ddod â phrawf o hawl gyda chi.

Plant o dan 16 oed, pobl wedi'u cofrestru'n Anabl (ynghyd â chydymaith), myfyrwyr, deiliaid cardiau Max, hawlwyr budd-daliadau
Seddi am hanner pris (rhaid i fyfyrwyr archebu cyn 6.30pm ar ddiwrnod y cyngerdd)
Dim ond un gostyngiad sy'n gymwys ar unrhyw adeg

Taliadau archebu a manylion

Dim Ffi Dros y Ffôn
Codir £1.50 fesul trafodyn ar-lein
Dim Ffi Os ydych yn casglu'r tocynnau eich hun

Performances and events at:

St David's Hall, Cardiff

The Hayes
Cardiff CF10 1AH
United Kingdom