St David's Hall, Cardiff

Cyngerdd Teulu Gyda Wynne Evans
Dydd Sul 20 Mawrth 2016

Sut i Gyrraedd Yno

Neuadd Dewi Sant, Yr Ais, Caerdydd, CF10 1AH

Cliciwch yma i gael gwybodaeth fanwl am sut i ddod o hyd i Neuadd Dewi Sant, gan gynnwys cyfarwyddiadau i'r lleoliad a manylion am feysydd parcio gerllaw.

Prisiau'r tocynnau

2013 - £14
I'W CYHOEDDI

Sut i archebu

Swyddfa docynnau 029 2087 8444 (o ddydd Llun i ddydd Sadwrn, o 9.30am tan hanner awr ar ôl i'r perfformiad ddechrau [5.30pm ar ddiwrnodau pan nad oes perfformiad])
Gwerthiannau Grŵp 029 2087 8878
Ar-lein stdavidshallcardiff.co.uk
Casglu'r tocynnau eich hun o ddydd Llun i ddydd Sadwrn, rhwng 9.30am ac 8pm (5.30pm ar ddiwrnodau pan nad oes perfformiad); dydd Sul a Gwyliau Banc, ar agor awr cyn y perfformiad
* Codir ffi archebu
Dylid gwneud sieciau'n daladwy i Ddinas a Sir Caerdydd
Gostyngiadau
Grwpiau o 10+
Gostyngiad o £3 ar bob tocyn (ac eithrio'r ddau fand pris isaf)

Mynediad am ddim i blant
Cynnig i'r Teulu ar Haen 7 – oedolyn £13.50 a'r plentyn 1af (o dan 16 oed) AM DDIM. Plant ychwanegol £5.00 yr un (uchafswm grŵp o chwech. Uchafswm cymhareb o 2 oedolyn i 1 plentyn yn gymwys).

Defnyddwyr cadair olwyn (ynghyd â chydymaith)
Tocynnau seddi'r llawr ar gyfer y pris isaf i bob cyngerdd. Cofiwch ddod â phrawf o hawl gyda chi.

Plant o dan 16 oed, pobl wedi'u cofrestru'n Anabl (ynghyd â chydymaith), myfyrwyr, deiliaid cardiau Max, hawlwyr budd-daliadau
Seddi am hanner pris (rhaid i fyfyrwyr archebu cyn 6.30pm ar ddiwrnod y cyngerdd)
Dim ond un gostyngiad sy'n gymwys ar unrhyw adeg

Taliadau archebu a manylion

Dim Ffi Dros y Ffôn
Codir £1.50 fesul trafodyn ar-lein
Dim Ffi Os ydych yn casglu'r tocynnau eich hun

Performances and events at:

St David's Hall, Cardiff

The Hayes
Cardiff CF10 1AH
United Kingdom