St David's Hall, Cardiff | Welsh National Opera

St David's Hall, Cardiff

Sut i Gyrraedd Yno

Neuadd Dewi Sant, Yr Ais, Caerdydd, CF10 1AH

Cliciwch yma i gael gwybodaeth fanwl am sut i ddod o hyd i Neuadd Dewi Sant, gan gynnwys cyfarwyddiadau i'r lleoliad a manylion am feysydd parcio gerllaw.

Sut i archebu

Swyddfa docynnau 029 2087 8444 (o ddydd Llun i ddydd Sadwrn, 9.30am – hanner awr ar ôl i'r perfformiad ddechrau [5.30pm ar ddiwrnodau pan nad oes perfformiad])
Gwerthiannau Grŵp 029 2087 8878
Ar-lein stdavidshallcardiff.co.uk
Casglu'r tocynnau eich hun o ddydd Llun i ddydd Sadwrn, 9.30am – 8pm (5.30pm ar ddiwrnodau pan nad oes perfformiad); dydd Sul a Gwyliau Banc, ar agor awr cyn y perfformiad

* Codir ffi archebu

Dylid gwneud sieciau'n daladwy i Ddinas a Sir Caerdydd

Gostyngiadau

 Grwpiau o 10+
15% i ffwrdd

Mynediad am ddim i blant Cynnig i'r Teulu ar Haen 7
Oedolyn £13.50 a'r plentyn 1af (o dan 16 oed) AM DDIM. Plant ychwanegol £5.00 yr un (uchafswm grŵp o chwech. Uchafswm cymhareb o 2 oedolyn i 1 plentyn yn gymwys).

Myfyrwyr
£7.50 yr un

Defnyddwyr cadair olwyn (ynghyd â chydymaith)
£10 yr un

Dros 65 | hawlwyr budd-daliadau | Pobl anabl ynghyd â chydymaith

10% yn llai

Dim ond un gostyngiad sy'n gymwys ar unrhyw adeg

Ffi gwasanaeth tocyn o £3.95 y trafodiad gyda ffi ddewisol 95p i bostio eich tocyn.