Swansea Grand Theatre

Sut i Gyrraedd Yno

Theatr y Grand, Stryd Singleton, Abertawe, SA1 3QJ
Cliciwch yma i gael gwybodaeth fanwl am sut i ddod o hyd i Theatr y Grand Abertawe, gan gynnwys cyfarwyddiadau i'r lleoliad a manylion am feysydd parcio gerllaw.

Carmen

Nos Wener 10 a nos Sadwrn 11 Hydref 7pm

Prisiau'r tocynnau

Seddi'r llawr £34.50 | £30.50 | £24.50

Prif Gylch £37.50 | £34.50 | £24.50

Cylch Uchaf £27.50 | £24.50 | £19.50

Golwg gyfyngedig* £16.50 | £5

Blwch £150

Sut i archebu

Archebwch docynnau ar-lein www.swanseagrand.co.uk

Codir 50c at y Gronfa Adnewyddu ar bob tocyn.

Dros y ffôn 01792 475715

Drwy'r post a chasglu'r tocynnau eich hun

Theatr y Grand, Stryd Singleton, Abertawe, SA1 3QJ

Dewch i fwynhau gyda ni ac arbed arian

Archebwch ddwy opera ac arbedwch 25%

Archebwch dair opera ac arbedwch 35%

Gostyngiadau eraill

Grwpiau o 10 neu fwy

Gostyngiad o £4 ar Seddi'r Llawr a seddi yn y Prif Gylch pris llawn.

Ysgolion a Cholegau

Grwpiau o 10 neu fwy; bob sedd yn £8.50, athro am ddim.

Seddi Wrth Gefn

If Os ydych dros 65 oed, yn fyfyriwr neu o dan 21 oed: archebwch seddi penodol 24 awr cyn y perfformiad ac arbedwch £10 ar bob tocyn. Mae'r cynnig hwn yn amodol ar argaeledd.

Cynnig y Cyntaf i'r Felin

Os ydych dros 65 oed, yn fyfyriwr neu o dan 21 oed: archebwch docyn £36.50 neu £33.50 cyn dydd Llun 5 Awst ac arbedwch £7.50 ar bob tocyn.

Lleoedd i Gadeiriau Olwyn

Mae 5 lle yn Seddi'r Llawr.

O dan 30 oed

50 Bydd 50 o docynnau ar gael ym mhob perfformiad am £5. Bydd seddi ar gael o fewn y tri band pris cyntaf

Dim ond un gostyngiad fesul tocyn. Dyrennir seddi gostyngol yn ôl disgresiwn Rheolwr y Swyddfa Docynnau a gallant fod yn gyfyngedig.

Manylion archebu

Mae'r Swyddfa Docynnau ar agor o ddydd Llun i ddydd Sadwrn rhwng 9.30am ac 8pm (rhwng 9.30am a 6pm ar ddiwrnodau pan nad oes perfformiad) ac mae ar agor awr cyn perfformiadau ar ddydd Sul. Galwch heibio eich hun neu ffoniwch 01792 475715. Dylid gwneud sieciau'n daladwy i Theatr y Grand, Abertawe. Derbynnir MasterCard, Visa, Maestro, Delta ac Electron Solo.

Performances and events at:

Swansea Grand Theatre

Address

Swansea SA1 3QJ
United Kingdom