Theatre Royal Plymouth | Welsh National Opera

Theatre Royal Plymouth

CYRRAEDD YNO

Theatre Royal, Royal Parade, Plymouth, PL1 2TR

Cliciwch yma am fanylion pellach ar sut i gyrraedd Theatre Royal,gan gynnwys cyfarwyddiadau i'r theatre a manylion am feysydd parcio gerllaw.

GWANWYN 2018

La forza del destino
Nos Fawrth 27 Mawrth 6.30pm

Don Giovanni
Nos Fercher 28 Mawrth 7pm

Tosca
Nos Fawrth 29 Mawrth 7.15pm, Dydd Sadwrn 31 Mawrth 2pm

 

SUT I ARCHEBU

Archebwch arlein theatreroyal.com

Ffon 01752 267222

Yn bresennol Theatre Royal Plymouth, Royal Parade, Plymouth, PL1 2TR

Manylion Archebu

Swyddfa Docynnau: Archebion ffon ar agor 10am – 7pm Dydd Llun i ddydd Sadwrn ac archebion personol ar agor 10.30am – 8pm Llun i Sadwrn (10.30am – 6pm ar ddiwrnodau heb perfformiad).

 

PRISOEDD TOCYN GWANWYN 2018

£52.50 | £45.50 | £34.50 | £24.50 | £14.50 yn cynnwys holl ffioedd.

 

GOSTYNGIADAU PECYN

Archwiliwch gyda ni ac arbedwch

Archebwch unrhyw dwy opera ac arbedwch 20%

Archebwch unrhyw dair opera ac arbedwch 25%

Gallwch brynu eich Dêl Pecyn dros y ffon neu yn personol. Rhaid archebu tocynnau yn yr un band pris i bob opera. Del Pechyn dim ond yn gymwys i'r tri band pris uchaf.

 

GOSTYNGIADAU 2018

Grwpiau

Grwpiau o 10+ £3.50 yn llai ar fandiau A, B, C, O

Grwpiau o 20+ £3.50 yn llai ar fandiau A, B, C, O ac un tocyn am ddim

Grwpiau o 40+ £4.50 yn llai ar fandiau A, B, C, O ac un tocyn am ddim

Dros 60 & Anabl

£5 yn llai ar fandiau A, B, C, O (ac un tocyn am ddim i osgordd)

Dan 16

Tocynnau ar gael am £5 pan gyda oedolyn sy'n talu'n llawn. Mae'r gostyngiad yma ar gael drwy'r awditoriwm. Yn amodol ar argaeledd.

16 – 30 

£10 (lleiafrif o 60 tocyn y perfformiad).

Grwpiau ysgol o 10+

Seti £10 ar fandiau A, B, C, O

Myfyrwyr, Aelodau Young Company & Digwaith

Tocynnau hanner pris ar fandiau A, B, C, O

Cwmni'r Pobl

£3.50 yn llai ar fandiau A, B, C, O

Dim ond un gostyngiad sy'n gymwys i docyn. Gostyngiadau yn amodol ar argaeledd.

 

SGYRSIAU CYN-BERFFORMIAD AM DDIM

Mae ein sgyrsiau  yn rhoi yr holl wybodaeth sydd angen arnoch i fwynhau y perfformiad. Rhaid archebu tocynnau cyn y noswaith.

GWANWYN 2018

La forza del destino
Nos Fawrth 27 Mawrth 5.30pm

Don Giovanni
Nos Fercher 28 Mawrth 6pm

Tosca
Nos Fawrth 29 Mawrth 6.15pm

Gallwch archebu tocynnau am Sgyrsiau Cyn-Berfformiad am ddim  trwy Swyddfa Docynnau y theatr ar yr un pryd ag archebu eich tocyn opera 

Perfformiadau a digwyddiadau yn:

Theatre Royal Plymouth

Royal Parade
Plymouth PL1 2TR
United Kingdom