Venue Cymru, Llandudno

Sut i Gyrraedd Yno

Venue Cymru, Y Promenâd, Llandudno, LL30 1BB

Hydref 2016

The Merchant of Venice
Dydd Mawrth 22 Tachwedd 7pm

Macbeth
Dydd Mercher 23 Tachwedd
7.15pm

Kiss Me, Kate gan Cole Porter
Dydd Iau 24 – Dydd Sadwrn 26
Tachwedd 7.30pm

Gwanwyn 2017

Le Vin herbé
Dydd Mawrth 4 Ebrill 7.15pm

La bohème
Dydd Mercher 5 a Dydd Gwener 7 Ebrill 7.15pm

Madam Butterfly
Dydd Iau 6 a Dydd Sadwrn 8 Ebrill 7.15pm

SUT I ARCHEBU TOCYNNAU

Ar-lein venuecymru.co.uk
Dros y ffôn 01492 872000
Trwy’r post ac wyneb yn wyneb Venue Cymru, Y Promenâd,
Llandudno LL30 1BB

Archebwch eich tocynnau dros y ffôn, trwy’r post, ar-lein neu
wyneb yn wyneb.

Mae cownter y Swyddfa Docynnau ar agor o ddydd Llun i
ddydd Sadwrn 10am – 7:45pm ac mae’r llinellau ffôn ar agor
rhwng 10am a 7pm. Mae’r Swyddfa Docynnau ar gau ar ddydd
Sul a Gwyliau’r Banc, ar ddyddiau pan nad oes perfformiad ac
1 awr cyn y sioe ar ddyddiau perfformiad (gwasanaeth cownter
yn unig)

DYDDIADAU GWERTHU

Mae archebion ar gyfer Cyfeillion a Phartneriaid y WNO yn agor Dydd Mawrth 29 Mawrth am 10am (ffôn a chownter yn unig)
Mae archebion cyffredinol yn agor Dydd Llun 4 Ebrill am 10am (ar-lein, ffôn ac yn bersonol)

PRIS TOCYNNAU 14/15*

Llawr £40 | £35 | £23

Cylch £40 | £35 | £23 | £10

PRISIAU TOCYNNAU 15/16*

Seddau £40 | £35 | £23

Cylch £40 | £35 | £23 | £10

*Mae ffi drosglwyddo o £3 yn daladwy ar bob archeb
Mae isdeitlau ar gael yn ystod pob perfformiad - gwiriwch wrth
archebu i sicrhau y gallwch eu gweld.

BARGEINION TANYSGRIFIO

Archebwch docynnau i ddwy opera ac arbedwch 20%
Archebwch docynnau i dair neu bedair opera ac archebwch 25%
Archebwch docynnau i bump neu ragor o operâu ac arbedwch 30%
Archebwch docynnau i ddwy neu ragor o operâu a manteisiwch ar
ein gostyngiadau. Gallwch brynu eich tanysgrifiad dros y ffôn neu
wyneb yn wyneb. Nid oes rhaid i chi archebu’r un nifer o docynnau
ar gyfer pob perfformiad. Gallwch hefyd archebu gwahanol fannau
eistedd / band pris ar gyfer pob perfformiad. Nid yw’r tocynnau
rhataf yn gymwys ar gyfer y cynnig hwn.

GWYLIAU OPERA

Mae Gwyliau Opera Llandudno yn ffordd berffaith i gael hyd yn
oed mwy o fwynhad o berfformiadau WNO.

Am fanylion, cysylltwch â Barbara Sandbach, Gweinyddwr
Gwyliau Opera ar 01492 879526 neu anfonwch e-bost at
barbara.sandbach@sky.com
llandudnooperaholidays.co.uk

GOSTYNGIADAU ERAILL

Grwpiau 10 neu mwy
Gostyngiad o 10% ar y tri phris uchaf.
Pobl wedi’u cofrestru’n anabl
Gostyngiad o £5 ar y tri phris uchaf.
Defnyddwyr cadair olwyn
Sedd cydymaith am ddim gyda phob lle i gadair olwyn

O dan 30 oed

Mae tocynnau ar gael ar gyfer pob perfformiad am £5. Bydd
seddi ar gael o fewn y tri band pris cyntaf. Mae rhaid i’r
tocynnau gael eu harchebu yn bersonol. Bydd angen dangos
dull adnabod ar gyfer pob tocyn sy’n cael eu prynu. Mae’r
cynnig hwn yn amodol ar argaeledd.

Dim ond un gostyngiad fesul tocyn. Mae pob gostyngiad yn
ddibynnol ar argaeledd.

SGYRSIAU AM DDIM CYN Y PERFFORMIAD

Bydd Draaturg Nicholas John WNO, Sophie Rashbrook, yn cynnig popeth y byddwch angen ei wybod i fwynhau’r perfformiad. Rhaid archebu tocynnau ymlaen llaw.

HYDREF 2016
The Merchant of Venice Dydd Mawrth 22 Tachwedd 3pm a 5.45pm
Macbeth Dydd Mercher 23 Tachwedd 3pm a 5.45pm

GWANWYN 2017
Le Vin herbé Dydd Mawrth 4 Ebrill 3pm a 5.45pm
La bohème Dydd Mercher 5 a Dydd Gwener 7 Ebrill 3pm a 5.45pm
Madam Butterfly Dydd Iau 6 a Dydd Sadwrn 8 Ebrill 3pm a 5.45pm

SAIN DDISGRIFIAD

Gellir archebu tocynnau ar gyfer Sgyrsiau Cyn Perfformiadau a Theithiau Cyffwrdd rhad ac am ddim yr un pryd ag y byddwch yn archebu eich tocynnau opera dros y ffôn ac wrth y cownter yn unig.