Venue Cymru, Llandudno

Sut i Gyrraedd Yno

Venue Cymru, Y Promenâd, Llandudno, LL30 1BB

HYDREF 2014

Carmen
Nos Fercher 22 a nos Iau 23 Hydref 7:15pm.

Moses in Egypt
Nos Wener 24 Hydref 7.15pm

William Tell
Nos Sadwrn 25 Hydref 6:30pm

GWANWYN 2015

Chorus!
Nos Fercher 11 Mawrth 7:15pm

The Magic Flute
Nos Iau 12 a nos Wener 13 Mawrth 7:15pm

Hansel a Gretel
Nos Sadwrn 14 Mawrth 7:15pm

SUT I ARCHEBU TOCYNNAU

Ar-lein venuecymru.co.uk
Dros y ffôn 01492 872000
Trwy’r post ac wyneb yn wyneb Venue Cymru, Y Promenâd,
Llandudno LL30 1BB

Archebwch eich tocynnau dros y ffôn, trwy’r post, ar-lein neu
wyneb yn wyneb.

Mae cownter y Swyddfa Docynnau ar agor o ddydd Llun i
ddydd Sadwrn 10am – 7:45pm ac mae’r llinellau ffôn ar agor
rhwng 10am a 7pm. Mae’r Swyddfa Docynnau ar gau ar ddydd
Sul a Gwyliau’r Banc, ar ddyddiau pan nad oes perfformiad ac
1 awr cyn y sioe ar ddyddiau perfformiad (gwasanaeth cownter
yn unig)

PRIS TOCYNNAU*

Llawr £40 | £35 | £23
Cylch £40 | £35 | £23 | £10

*Mae ffi drosglwyddo o £3 yn daladwy ar bob archeb
Mae isdeitlau ar gael yn ystod pob perfformiad - gwiriwch wrth
archebu i sicrhau y gallwch eu gweld.

BARGEINION TANYSGRIFIO

Archebwch docynnau i ddwy opera ac arbedwch 20%
Archebwch docynnau i dair neu bedair opera ac archebwch 25%
Archebwch docynnau i bump neu ragor o operâu ac arbedwch 30%
Archebwch docynnau i ddwy neu ragor o operâu a manteisiwch ar
ein gostyngiadau. Gallwch brynu eich tanysgrifiad dros y ffôn neu
wyneb yn wyneb. Nid oes rhaid i chi archebu’r un nifer o docynnau
ar gyfer pob perfformiad. Gallwch hefyd archebu gwahanol fannau
eistedd / band pris ar gyfer pob perfformiad. Nid yw’r tocynnau
rhataf yn gymwys ar gyfer y cynnig hwn.

GWYLIAU OPERA

Mae Gwyliau Opera Llandudno yn ffordd berffaith i gael hyd yn
oed mwy o fwynhad o berfformiadau WNO.

Am fanylion, cysylltwch â Barbara Sandbach, Gweinyddwr
Gwyliau Opera ar 01492 879526 neu anfonwch e-bost at
barbara.sandbach@sky.com
llandudnooperaholidays.co.uk

GOSTYNGIADAU ERAILL

Grwpiau 10 neu mwy
Gostyngiad o 10% ar y tri phris uchaf.
Pobl wedi’u cofrestru’n anabl
Gostyngiad o £5 ar y tri phris uchaf.
Defnyddwyr cadair olwyn
Sedd cydymaith am ddim gyda phob lle i gadair olwyn

O dan 30 oed

Mae tocynnau ar gael ar gyfer pob perfformiad am £5. Bydd
seddi ar gael o fewn y tri band pris cyntaf. Mae rhaid i’r
tocynnau gael eu harchebu yn bersonol. Bydd angen dangos
dull adnabod ar gyfer pob tocyn sy’n cael eu prynu. Mae’r
cynnig hwn yn amodol ar argaeledd.

Dim ond un gostyngiad fesul tocyn. Mae pob gostyngiad yn
ddibynnol ar argaeledd.

Performances and events at:

Venue Cymru, Llandudno

Address

Promenade
Llandudno LL30 1BB
Deyrnas Unedig