Venue Cymru, Llandudno

Sut i Gyrraedd Yno

Venue Cymru, Y Promenâd, Llandudno, LL30 1BB

GWANWYN 2015

Chorus!
Nos Fercher 11 Mawrth 7:15pm

The Magic Flute
Nos Iau 12 a nos Wener 13 Mawrth 7:15pm

Hansel a Gretel
Nos Sadwrn 14 Mawrth 7:15pm

Hydref 2015

I puritani
Nos Fawrth 27 Hydref 7.15pm

Orlando
Nos Fercher 28 Hydref 7.15pm

Sweeney Todd
Nos Iau 29, nos Wener 30 a nos Sadwrn 31 Hydref 7.15pm

Gwanwyn 2016

The Barber of Seville
Nos Fawrth 8 a nos Wener 11 Mawrth 7.15pm

The Marriage of Figaro
Nos Fercher 9 a nos Sadwrn 12 Mawrth 7pm

Figaro Gets a Divorce
Nos Iau 10 Mawrth 7.15pm

SUT I ARCHEBU TOCYNNAU

Ar-lein venuecymru.co.uk
Dros y ffôn 01492 872000
Trwy’r post ac wyneb yn wyneb Venue Cymru, Y Promenâd,
Llandudno LL30 1BB

Archebwch eich tocynnau dros y ffôn, trwy’r post, ar-lein neu
wyneb yn wyneb.

Mae cownter y Swyddfa Docynnau ar agor o ddydd Llun i
ddydd Sadwrn 10am – 7:45pm ac mae’r llinellau ffôn ar agor
rhwng 10am a 7pm. Mae’r Swyddfa Docynnau ar gau ar ddydd
Sul a Gwyliau’r Banc, ar ddyddiau pan nad oes perfformiad ac
1 awr cyn y sioe ar ddyddiau perfformiad (gwasanaeth cownter
yn unig)

DYDDIADAU GWERTHU

Cyfeillion a Phartneriaid WNO – y broses archebu’n agor ddydd Llun 2 Mawrth am 10am (ffôn a’r cownter yn unig)

Archebion cyffredinol yn agor ddydd Llun 9 Mawrth am 10am (ar-lein, dros y ffôn ac wyneb yn wyneb)

PRIS TOCYNNAU 14/15*

Llawr £40 | £35 | £23

Cylch £40 | £35 | £23 | £10

PRISIAU TOCYNNAU 15/16*

Seddau £40 | £35 | £23

Cylch £40 | £35 | £23 | £10

*Mae ffi drosglwyddo o £3 yn daladwy ar bob archeb
Mae isdeitlau ar gael yn ystod pob perfformiad - gwiriwch wrth
archebu i sicrhau y gallwch eu gweld.

BARGEINION TANYSGRIFIO

Archebwch docynnau i ddwy opera ac arbedwch 20%
Archebwch docynnau i dair neu bedair opera ac archebwch 25%
Archebwch docynnau i bump neu ragor o operâu ac arbedwch 30%
Archebwch docynnau i ddwy neu ragor o operâu a manteisiwch ar
ein gostyngiadau. Gallwch brynu eich tanysgrifiad dros y ffôn neu
wyneb yn wyneb. Nid oes rhaid i chi archebu’r un nifer o docynnau
ar gyfer pob perfformiad. Gallwch hefyd archebu gwahanol fannau
eistedd / band pris ar gyfer pob perfformiad. Nid yw’r tocynnau
rhataf yn gymwys ar gyfer y cynnig hwn.

GWYLIAU OPERA

Mae Gwyliau Opera Llandudno yn ffordd berffaith i gael hyd yn
oed mwy o fwynhad o berfformiadau WNO.

Am fanylion, cysylltwch â Barbara Sandbach, Gweinyddwr
Gwyliau Opera ar 01492 879526 neu anfonwch e-bost at
barbara.sandbach@sky.com
llandudnooperaholidays.co.uk

GOSTYNGIADAU ERAILL

Grwpiau 10 neu mwy
Gostyngiad o 10% ar y tri phris uchaf.
Pobl wedi’u cofrestru’n anabl
Gostyngiad o £5 ar y tri phris uchaf.
Defnyddwyr cadair olwyn
Sedd cydymaith am ddim gyda phob lle i gadair olwyn

O dan 30 oed

Mae tocynnau ar gael ar gyfer pob perfformiad am £5. Bydd
seddi ar gael o fewn y tri band pris cyntaf. Mae rhaid i’r
tocynnau gael eu harchebu yn bersonol. Bydd angen dangos
dull adnabod ar gyfer pob tocyn sy’n cael eu prynu. Mae’r
cynnig hwn yn amodol ar argaeledd.

Dim ond un gostyngiad fesul tocyn. Mae pob gostyngiad yn
ddibynnol ar argaeledd.

SGYRSIAU AM DDIM CYN Y PERFFORMIAD

Bydd Draaturg Nicholas John WNO, Sophie Rashbrook, yn cynnig popeth y byddwch angen ei wybod i fwynhau’r perfformiad. Rhaid archebu tocynnau ymlaen llaw.

HYDREF 2015

I puritani
Dydd Mawrth 27 Hydref 3pm a 5.45pm

Orlando
Dydd Mercher 28 Hydref 3pm a 5.45pm

Sweeney Todd
Dydd Iau 29 Hydref 3pm a 5.45pm

GWANWYN 2016

The Barber of Seville
Dydd Mawrth 8 a dydd Gwener 11 Mawrth 3pm a 5.45pm

The Marriage of Figaro
Dydd Mercher 9 a dydd Sadwrn 12 Mawrth 3pm a 5.30pm

Figaro Gets a Divorce
Dydd Iau 10 Mawrth 3pm a 5.45pm

SAIN DDISGRIFIAD

Sweeney Todd
31 Hydref
Taith gyffwrdd am ddim 6.15pm
Perfformiad 7.15pm

The Barber of Seville 11 Mawrth
Taith gyffwrdd am ddim 6.15pm
Perfformiad 7.15pm

Gellir archebu tocynnau ar gyfer Sgyrsiau Cyn Perfformiadau a Theithiau Cyffwrdd rhad ac am ddim yr un pryd ag y byddwch yn archebu eich tocynnau opera dros y ffôn ac wrth y cownter yn unig.

Performances and events at:

Venue Cymru, Llandudno

Promenade
Llandudno LL30 1BB
United Kingdom