Venue Cymru, Llandudno | Page 3 | Welsh National Opera

Venue Cymru, Llandudno

Sut i Gyrraedd Yno

Venue Cymru, Y Promenâd, Llandudno, LL30 1BB

Hydref 2017

Khovanshchina
Nos Fawrth 24 Hydref 7pm

Eugene Onegin
Nos Fercher 25 Hydref 7pm

From the House of the Dead
Nos Iau 26 Hydref 7.30pm

Die Fledermaus
Nos Wener 27 Hydref 7.15pm, Dydd Sadwrn 28 Hydref 3.30pm

Gwanwyn 2018

Don Giovanni
Nos Fawrth 17, Nos Iau 19 Ebrill 7pm

Tosca
Nos Fercher 18, Nos Wener 20 Ebrill 7.15pm

La forza del destino
Nos Sadwrn 21 Ebrill 6.30pm

 

SUT I ARCHEBU TOCYNNAU

Ar-lein venuecymru.co.uk

Dros y ffôn 01492 872000

Trwy’r post ac wyneb yn wyneb Venue Cymru, Y Promenâd, Llandudno LL30 1BB

Mae cownter y Swyddfa Docynnau ar agor o ddydd Llun – Sadwrn 10am – 7.45pm ac mae’r llinellau ffôn ar agor rhwng 10am a 7pm. Mae'r swyddfa docynnau ar gaeu ar ddydd Sul a Gwyliau Banc, ar ddiwrnodau lle nad oes perfformiad ac un awr cyn y sioe ar ddyddiau perfformiad (gwasanaeth cownter yn unig).

 

PRIS TOCYNNAU 2017/2018

£40 | £35 | £23 | £15 

*Mae ffi drosglwyddo o £3 yn daladwy ar bob archeb.

Gwiriwch gyda'r Swyddfa Docynnau wrth archebu i sicrhau bod yr uwchdeitlau yn weladwy o'ch sedd.

 

BARGEINION TANYSGRIFIO 2017/2018

Archebwch docynnau i ddau neu dri opera ac arbedwch 20%
Archebwch docynnau i bedwar neu bum opera ac archebwch 25%
Archebwch docynnau i chwech neu saith opera ac arbedwch 30%

Archebwch docynnau i ddwy neu ragor o operâu a manteisiwch ar ein gostyngiadauGallwch brynu eich tanysgrifiad dros y ffôn neu wyneb yn wyneb. Nid oes rhaid i chi archebu’r un nifer o docynnau ar gyfer pob perfformiadGallwch hefyd archebu gwahanol fannau eistedd / band pris ar gyfer pob perfformiad. Nid yw’r tocynnau rhataf yn gymwys ar gyfer y cynnig hwn.

 

GWYLIAU OPERA

Mae Gwyliau Opera Llandudno yn ffordd berffaith i gael hyd yn oed mwy o fwynhad o berfformiadau WNO.

Am fanylion, cysylltwch â Barbara Sandbach, Gweinyddwr Gwyliau Opera ar 01492 879526 neu anfonwch e-bost info@llandudnooperaholidays.co.uk

 

Grwpiau 10 neu mwy

Grwpiau 10 + Gostyngiad o £5 ar y tri pris uchaf os archebwch cyn 31 Awst 2017 

Ysgolion £20 am seti gorau sydd ar gael os archebwch cyn 31 Awst 2017

Pobl wedi’u cofrestru’n anabl
Sedd cydymaith am ddim gyda phob lle i gadair olwyn

Dan 16 Mae tocynnau ar gael am £5 pan gydag oedolyn sy'n talu'n llawn. 
16 – 30s £10 (lleiafrif o 60 y perfformiad)

Cerdyn Premiere 10% yn llai ar bob pris

Dim ond un gostyngiad fesul tocyn. Mae pob gostyngiad yn ddibynnol ar argaeledd.

 

SGYRSIAU AM DDIM CYN Y PERFFORMIAD

Mae ein sgyrsiau yn cynnig popeth y byddwch angen ei wybod i fwynhau’r perfformiad. Rhaid archebu tocynnau ymlaen llaw.

HYDREF 2017

Khovanshchina

Nos Fawrth 24 Hydref 3pm & 5.30pm

Eugene Onegin

Nos Fercher 25 Hydref 3pm & 5.30pm

From the House of the Dead

Nos Iau 26 Hydref 3pm & 6pm

Die Fledermaus

Nos Wener 27 Hydref 3pm & 5.45pm

 

GWANWYN 2018

Don Giovanni

Nos Fawrth 17 & Nos Iau 19 Ebrill 3pm & 5.30pm

Tosca

Nos Fercher 18 & Nos Wener 20 Ebrill 3pm & 5.45pm

La forza del destino

Nos Sadwrn 21 Ebrill 3pm & 5pm

 

UWCHDEITLAU

Mae cyfieithiadau Cymraeg a Saesneg o'r hyn sy'n cael ei ganu i'w gweld ar sgriniau uwchdeitlau uwchben y llwyfan. Gwiriwch gyda'r Swyddfa Docynnau wrth archebu i sicrhau bod yr uwchdeitlau yn weladwy o'ch sedd.

Perfformiadau a digwyddiadau yn:

Venue Cymru, Llandudno

Promenade
Llandudno LL30 1BB
United Kingdom