Venue Cymru, Llandudno

Sut i Gyrraedd Yno

Venue Cymru, Y Promenâd, Llandudno, LL30 1BB
Cliciwch yma i gael gwybodaeth fanwl am sut i ddod o hyd i Venue Cymru, gan gynnwys cyfarwyddiadau i'r lleoliad a manylion am feysydd parcio gerllaw.

Carmen
Nos Fercher 22 a nos Iau 23 Hydref 2014 7.15pm

Moses in Egypt
Nos Wener 24 Hydref 2014 7.15pm

William Tell
Nos Sadwrn 25 Hydref 2014 6.30pm

Chorus!
Nos Fercher 11 Mawrth 2015 7.15pm

The Magic Flute
Nos Iau 12 a nos Wener 13 Mawrth 2015 7.15pm

Prisiau'r tocynnau
Seddi'r llawr £40 | £35 | £23
Cylch £40 | £35 | £23 | £10

Sut i archebu
Archebwch docynnau ar-lein venuecymru.co.uk
Dros y ffôn 01492 872000
Drwy'r post a thrwy ddod i Venue Cymru eich hun,
Y Promenâd, Llandudno LL30 1BB

Archebwch dros y ffôn, ar-lein, drwy'r post neu drwy ddod i'r theatr i gasglu'r tocynnau eich hun. Mae'r Swyddfa Docynnau ar agor o ddydd Llun i ddydd Sadwrn rhwng 10am a 7.45pm wrth y cownter a rhwng 10am a 7pm dros y ffôn. Mae'r Swyddfa Docynnau ar gau ar ddydd Sul a Gwyliau Banc ar ddiwrnodau pan nad oes perfformiad ac awr cyn y perfformiad ar ddiwrnodau perfformiadau (gwasanaeth cownter yn unig).
Dewch i fwynhau gyda ni ac arbed arian

2013 |14
Pecyn Tymor â Themâu
Archebwch un opera a chewch yr ail am hanner pris
Archebwch ddwy opera a chewch y drydedd am ddim

Gostyngiadau Hyblyg
Archebwch unrhyw ddwy opera ac arbedwch 10%
Archebwch unrhyw dair opera ac arbedwch 15%

Gostyngiadau eraill
Ysgolion a Cholegau
Grwpiau o 10 neu fwy, pob sedd £7.50, un athro am ddim gyda phob 10 disgybl.

Grwpiau o 10 neu fwy
Gostyngiad o 10% ar y tri phris uchaf

Pobl wedi'u cofrestru'n anabl
Gostyngiad o 5% ar y tri phris uchaf.

Defnyddwyr cadair olwyn
Sedd cydymaith am ddim gyda phob lle i gadair olwyn.

O dan 30 oed
Bydd 50 o docynnau ar gael ym mhob perfformiad am £5. Bydd seddi ar gael o fewn y tri band pris cyntaf

Dim ond un gostyngiad fesul tocyn. Rhaid dangos prawf o statws lle bo hynny'n berthnasol. Mae'r gostyngiadau yn amodol ar argaeledd.

Taliadau archebu a manylion

Caiff taliadau archebu eu codi a'u cadw'n llawn gan y theatr.

Dros y ffôn: Codir ffi o £2.50 fesul archeb (gan gynnwys cludiant)
Y Rhyngrwyd: Codir ffi o £2.50 fesul archeb (gan gynnwys cludiant)
Drwy'r post: Codi ffi o £2.50 fesul archeb, anfonwch amlen barod â stamp arni er mwyn i'r tocynnau gael eu hanfon atoch
Casglu'r tocynnau eich hun: Codir ffi o £2.50 fesul archeb (ac eithrio taliadau arian parod)

Performances and events at:

Venue Cymru, Llandudno

Address

Promenade
Llandudno LL30 1BB
United Kingdom