14 Mehefin 2013

  • Sgyrsiau cyn y perfformiad am ddim

    WNO Extra

    20 Medi - 13 Mehefin

    Bydd y sgyrsiau 30 munud hyn yn rhoi cyflwyniad arbenigol i chi o bob opera. Cewch bopeth y bydd ei angen arnoch i fwynhau eich noson. 

    Ymhlith y siaradwyr bydd ymchwilydd opera WNO, Sophie Rashbrook.

    Cenedlaethol
    7 Dinasoedd