18 Tachwedd 2013

 • I Had an Angel

  John O'Hara

  Ieuenctid a Chymuned

  18 Tachwedd

  Mae gan ddau weithiwr gofal hanner awr i lenwi bocs gyda chreiriau arwyddocaol a fydd yn cael eu cludo gyda phreswylydd newydd i’r cartref gofal. Pa greiriau ddylid eu dewis? A yw’n bosibl ffitio bywyd cyfan i mewn i un bocs?

  Birmingham
  1 Dinas