Yr 14 Diwrnod Nesa

  • Gair ar Gnawd

    18 Ebrill

    Beth sy’n digwydd pan mae dau unigolyn gwahanol yn uno trwy rannu’r un frwydr?

    Mae Awen yn arlunydd tatŵ. Mae Anwar yn un sy’n cyfieithu’r Beibl. Pan mae cynllun datblygu yn bygwth difetha eu cymuned a’u symud o’r capel a droswyd lle maent yn gweithio, daw’r ddau at ei gilydd.