Canolfan y Mileniwm, Caerdydd

 • Y Stori Gyfan - Ffydd

  WNO Extra

  22 Mai - 3 Mehefin

  Y ffordd berffaith i baratoi ar gyfer tymor Ffydd. Bydd ein tîm o arbenigwyr yn cyflwyno storïau, cerddoriaeth a chefndir pob opera i chi.

 • Sgwrs gyda David Pountney - Ffydd

  23 Mai

  David Pountney yn siarad gyda ffigwr allweddol o fyd y celfyddydau wrth iddyn nhw archwilio’r tymor Ffydd.

 • Sgyrsiau cyn y perfformiad am ddim

  WNO Extra

  25 Ebrill - 20 Mehefin

  Bydd y sgyrsiau 30 munud hyn yn rhoi cyflwyniad arbenigol i chi o bob opera. Cewch bopeth y bydd ei angen arnoch i fwynhau eich noson. 

  Ymhlith y siaradwyr bydd ymchwilydd opera WNO, Sophie Rashbrook.

  Cenedlaethol
  7 Dinasoedd

 • Moses und Aron

  Schoenberg

  Cynhyrchiad newydd

  24 Mai - 18 Mehefin

  Ffydd
  Mae’n amhosib gwrando ar gampwaith tameidiog Schoenberg a pheidio â chael eich syfrdanu gan ei gyflawniad. Mae Moses und Aron yn ymgyrraedd at gyfyngiadau allanol yr hyn y gallai opera ei wneud yn y ganrif ddiwethaf.

  Cenedlaethol
  2 Dinasoedd

 • Trafodaethau ar ôl y sioe

  WNO Extra

  30 Mai - 20 Mehefin

  Mae rhai profiadau operatig yn wir yn destun trafod. Bydd y drafodaeth fer hon yn rhoi cyfle i chi rannu eich barn am y cynhyrchiad ar ôl i'r llen ddisgyn. Trowch i fyny ar ôl y perfformiad.

Tudalennau