WNO Partneriaeth

Yn dechrau o £200 - £3,000+ y flwyddyn

Mae creu argraff ar gynulleidfaoedd newydd gyda’n perfformiadau uchelgeisiol a’n prosiectau yn y gymuned a gwaith maes yn golygu bod llawer o bwysau ar ein hadnoddau. Mae Partneriaeth WNO yn gronfa hanfodol ar y cyd sy’n ein helpu ni i wneud hyn... a llawer mwy.

Mae cefnogi Partneriaeth WNO yn golygu mwy na chefnogaeth yn unig.  Mae’n golygu ffyddlondeb a brwdfrydedd ac ymrwymiad: popeth sydd wrth galon WNO.  Ymunwch â ni er mwyn dod yn agosach at WNO. Mae’r manteision yn wych – i chi ac i bawb.
 
Ymunwch Nawr:
Ar-lein:  Rydym yn dal i weithio ar hyn!  Dewch yn ôl yn fuan.
Post:  Argraffwch y ffurflen hon, ei llenwi, a’i phostio atom.

Ffôn:  Sally ar 029 2063 5015
E-bost:  Sally.Bird@wno.org.uk